Većina kosovskih diplomatskih misija nije prijavila troškove vozila

Većina diplomatsko-konzularnih predstavništava uopšte nije izvještavala 2020. godine o troškovima koji su nastali prilikom upotrebe vozila u zemljama u kojima se nalaze. Državna revizija utvrdila je da je u Ministarstvu vanjskih poslova i dijaspore samo 8 diplomatskih misija izvještavalo o troškovima vozila.

“Utvrdili smo da je samo 8 diplomatskih misija podnijelo izvještaj Odjeljenju za transport / logistiku u MVPD -u o mjesečnim troškovima za sva vozila misije, dok druge diplomatske misije uopće nisu izvještavale.

“Neprijavljivanje je rezultat neadekvatne interne kontrole diplomatskih misija i lošeg nadzora Ministarstva”, navodi se u izvještaju.

Administrativno uputstvo o upotrebi službenih vozila za diplomatske misije predviđa da: „službenik zadužen za vozila, koga je imenovao šef diplomatske ili konzularne misije, sastavlja izveštaj sa podacima o mesečnim izdacima, popunjen za sva vozila Misije, uključujući i izvještaj za svako vozilo, a isti izvještaji Odjeljenju za transport / logistiku u MVPD -u ”.
Prema Revizoru, “mjesečno neprijavljivanje vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava može utjecati na to da se službena vozila ne koriste u odgovarajuće svrhe i to može dovesti do njihove zloupotrebe.” Revizor je takođe dao preporuke ministru vanjskih poslova i dijaspore, Doniki Gërvalla, koja se složila s nalazima revizora za ministarstvo koje vodi.

“Ministar mora osigurati da se od diplomatskih i konzularnih predstavništava vodi evidencija za svako službeno vozilo i da se mjesečni izvještaji šalju odgovarajućem odjelu u skladu sa zahtjevima važeće uredbe”, navodi se u preporuci. Revizor je također otkrio da su diplomatska misija kasnila u izvještavanju o ličnim i operativnim troškovima za diplomatsko -konzularna predstavništva. Prema revizoru, kašnjenja u prijavljivanju ovih troškova su praksa u MVPD-u.

“Čak i 2020. godine primijetili smo kašnjenja u procesu izvještavanja od strane diplomatsko-konzularnih predstavništava. O ovom fenomenu se izvještavalo prethodnih godina i situacija je gotovo ista. “Utvrđena kašnjenja bila su iznad vremenskog ograničenja od 15 dana,” kaže se u izvještaju.

Go to TOP