SRB-BIH-HR

Obavjest za sve posjetioce od sada online verziju Kosova.info možete pratit na adresi:                                                https://bih.kosova.info/                 Online izdanje Kosova.info na B/H/S (bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku) je projekat Medijske Agencije Kosova.Info. Platforma nudi mogućnost informisanja u realnom vremenu na Južnoslavenskim jezicima. Urednik/Novinar: Fatir Berzati, Novinar: Berzat Berzati, Novinar: A.J., Novinar: E.B., Novinar: M.B.,

Go to TOP