Kosova.info

KOSTT – JAVNI KONKURS

Na osnovu člana 8. Zakona o radu br. 03/L-212 Republike Kosovo, člana 4, stavovi 1, 2, 3, 4, 5 i člana 5. Administrativnog uputstva 07/2017 o regulisanju procedura konkurisanja u javnom sektoru, kao i tačke 9.2 i 5.1.1...

escort mersin - izmir escort