Održan nastavak IV-og zasjedanja SO Prizren

Danas je održan nastavak četvrtog sastanka Skupštine opštine, koji je sazvan 01.07.2021, na kojem su razmotrene preostale tačke dnevnog reda:

  • Razmatranje i odobravanje Nacrta – Pravilnika o organizaciji i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim naseljima na teritoriji opštine Prizren;
  • Razmatranje i odobravanje nacrta-odluke za javno razmatranje izmjena i dopuna-reparcijalizacija Urbanističkog regulacionog plana (sada detaljno) u skladu sa odlukom br. 001-001-82542, od 31. maja 2018. godine, o izmjeni i dopuni – Reparijalizacija Urbanističkog regulacionog plana (sada detaljnog) za proglašenje posebne zone za laku industriju (srednju i malu) – “Poslovni park”, koji se nalaze u okviru Odluke br. 01 / 011-2340 od ​​29.02.2012.;
  • Razmatranje i odobravanje nacrta-odluke za usvajanje posebne liste nepokretnosti opštine koje se planiraju puštati u rad tokom 2022. godine.

Nakon diskusija odbornika, stavljena je na dnevni red stavka za “razmatranje i odobravanje Nacrta – Uredbe o organizaciji i saradnji opštine sa selima, naseljima i gradskim naseljima na teritoriji opštine Prizren”. direktor uprave, Osman Hajdari, kao predlagač teze. U međuvremenu, ostale dvije tačke dnevnog reda nisu odobrene.

/Kosova.info

Go to TOP