Mbi 1 mijë punëkërkues në muaj këtë vit, dominon grupmosha deri në 25-vjeç

Numri i personave të regjistruar si punëkërkues në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës për pesë muajt e parë të vitit 2022 është mbi pesë mijë persona, duke bërë që mesatarja e personave të cilët paraqiten pranë kësaj agjencie punësimi në muaj të jetë mbi 1,000.

Mbi 40% e këtij numri i përkasin moshës deri në 25-vjeç. Në total, numri i personave të papunë është rreth 70 mijë në nivel vendi, por që jo të gjithë personat që janë të papunë paraqiten pranë kësaj agjencie.

Drejtori i Agjencisë së Punësimit, Shpëtim Kalludra, në një intervistë për KosovaPress, tregoi se përjashtuar vitin 2020 që ka pasur një rritje të madhe të numrit të punëkërkueseve për shkak të përftimit nga mbështetja qeveritare, numri prej 1000 punëkërkuesish në muaj është në vazhdimësi.

“Numri i punëkërkueseve të rinj të regjistruar në zyrat e punësimit brenda periudhës së këtij viti, prej janar-maj është 5.150 persona, ndërsa vetëm në muajin maj janë regjistruar 1.079…

Ky numër ndoshta është numër konstant sikurse viteve tjera para pandemisë, por dallon shumë prej vitit të kaluar, duke pas parasysh se vitin e kaluar në mesataren e kemi pas një numër më të vogël të punëkërkuesve të regjistruar edhe pse në 2020 ka pas një fluks të madh të regjistrimit të punëkërkuesve për shkak të pakos emergjente që ka qenë ndërlidhja atje që personi që përfiton të jetë i regjistruar edhe si punëkërkues dhe në këtë kontekst e kemi pas një numër të madh të punëkërkueseve të regjistruar.

Mirëpo 2021 gjysmën e dytë të vitit ky trend i rritjes ka filluar të stabilizohet, kështu që hyrjet e punëkërkuesve të rinj në tregun e punës ose të regjistruar si të papunë në mënyrë konstante sillen rreth 1000 persona për muaj”, theksoi Kalludra.

Ndërsa ka treguar edhe për numrin e personave që janë të regjistruar si të papunë, Kalludra u shpreh se mosha e dominuar e punëkërkuesve është 25-39 vjeç.

“Në total kemi më pak se 70.000 persona të regjistruar në nivel të Republikës, po është një numër i punëkërkueseve që në mënyrë aktive kërkojnë punë dhe vazhdojnë papunësinë…

Nëse flasim të numri akumulues i punëkërkues, që është më pak se 70.000 persona të regjistruar, janë grupmosha e mesme 25-39 ajo që dominon, ndërsa kur krahasojmë me periudhën e këtij viti numri i punëkërkuesve të regjistruar sa i përket grupmoshës 15-24 është rreth 43 për qind e të regjistruarave…

Një punëkërkues i cili vjen në zyre të punësimit për t’u regjistruar si i papunë, pas procesit të regjistrimit ai profilizohet dhe nga profilizimi i tij dhe interesat që shfaq para këshilltarit ne i ofrojmë shërbime tjera”, vijoi Kalludra.

Ai theksoi se Agjencia e Punësimit ofron edhe orientimin në karrierë, që punëkërkuesve t’iu ndihmojë ta gjejnë veten se ku janë më të aftë të operojnë.

“Në qoftë se një punëkërkues kërkon një profesion të duhur ose nuk i ka ato shkathtësi që kërkohen në tregun e punës, ne e referojmë në njërën prej Qendrave të Aftësimit Profesional ku atij i bie më afër në aspektin e transportit dhe rrethanave të tjera të shkojë në njërën prej këtyre qendrave të marr një profesion i cili në një formë i ofron ose e drejton drejt një punësimi të sigurt”, është shprehur Kalludra.

Po ashtu, Kalludra ka njoftuar se edhe vetëdija e qytetarëve për të kërkuar punë është ngritur në krahasim me vitet e kaluara.

“Ne e konsiderojmë që jemi në nivel të mirë sa i përket punëkërkueseve të cilët në një formë vizitojnë zyrat e punësimit për të marrë shërbime, mirëpo ende në një mënyre duhet të ndryshojmë edhe në aspektin e ofrimit të shërbimit, duke pas parasysh se kur analizoj vitin 2020, brenda tre muajve janë regjistruar mbi 100 mijë punëkërkues që kupton në kohën kur ke çka ju ofron këtyre punëkërkuesve ata dinë ku t’i gjejnë zyrat e punësimit.

Mirëpo pastaj nuk është shpreh ndonjë interesim, është interesant se edhe kështu brenda viteve varësisht prej programit që kemi ne. Në qoftë se e lansojmë një program të punësimit ose programeve të tjera që i kemi përmes politikave tona të punësimit, atëherë interesimi është shumë më i madh dhe kjo pjesa jo aktive zgjohen dhe vizitojnë zyrat e punësimit”, ka shtuar ai.

Kalludra më tej shoi se  hulumtojnë dhe vizitojnë tregun e punës dhe përmes sistemit mundohen të ofrojnë punëkërkuesve vende të lira të punës.

Ai tha se fushat me kërkesë më të madhe janë ata më shkathtësi teknike, ndërsa shumë të ulëta janë shkencat sociale.

“Në aspektin e biznesit na përmes këshilltarit të punësimit i hulumtojmë tregun e punës, i vizitojmë këto biznese, bëjmë regjistrimin e atyre vendeve të tjera të punës që këta na identifikojnë dhe përmes sistemit ne mundohemi t’ju ofrojmë punëkërkueseve një vend të lirë të punës por edhe biznesit atë punëkërkues që i plotëson kriteret sipas kërkesës së atij biznesi…

Sa i përket harmonizimit të ofertës dhe kërkesës në tregun e punës sot bizneset në Kosovë, kryesisht kërkojnë punëkërkues të cilët kanë shkathtësi teknike, profesionale dhe jo aq shumë, ose në masë të duhur profesionet që vinë nga shkencat sociale… Dhe një ndër profesionet që ndoshta kërkohen më së shumti vinë nga sektorët e inxhinierisë për shkak të zhvillimit teknologjik që sot ndodh, jo vetëm në Kosovë por gjithandej dhe në këtë aspekt po themi që ndoshta më i kërkuari mbetet programimi”, tha ai.

Go to TOP