Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Kasapët në Kosovë vazhdojnë prerjet pa kushte dhe pa norma

Therja e kafshëve vazhdon të bëhet në mënyrë të parregullt. Në shumë vende therja e kafshëve bëhet edhe nga thertore të palicencuara.

Ato vende nuk plotësojnë kushtet për therje të kafshëve e kështu rritet rrezikun për qarkullimin e produkteve të dëmshme për shëndetin e njeriut.
Përveç kësaj, kafshët, në këtë rast lopët, po lidhen me litar, sikur dikur. Kjo mënyrë e therjes është e pa normë.

“Masakrimi” i kafshëve, po ndodh kudo në vend. Pa kushte të mirëfillta e me rrezik potencial për konsumatorët.

Go to TOP