SRB-BIH-HR

Drugi svjedok: Zapovjednik Calji nosio je crvenu kapu

Razgovor drugog svjedoka u predmetu protiv Saljiha Mustafe je u toku. Svjedok je nagovijestio da je tokom rata bio dio borbene jedinice, jer je na pitanje Ureda specijalnog tužioca da li su jedinice sarađivale u borbenim operacijama odgovorio: “Da, sarađivali smo”, a kasnije je uslijedio.

Tužilac Filip Odemiqis upitao je postoji li centralna komanda ili koordinacija za koordinaciju dviju jedinica u Zlašu. Svedok je odgovorio da su postupili kako su mogli jer nije bilo koordinacije.

“Ne, ne vjerujem da je postojalo, jer srpske snage nisu imale komandu kada su tamo napale, ali smo zatekli svakog od nas kako smo mogli da se branimo, nije bilo posebne komande, ni iz Briagade ni iz BIA-e, niti “iz operativnog područja Karadak koje je djelovalo u Zlašu, ali kada su srpske snage napale, uvijek smo bili spremni suočiti se s njima najbolje što smo mogli”, rekao je svjedok.

On je dalje tvrdio da je Mustafa, poznat po nadimku “komandant Calji”, imao zamjenika i da je bio poznat pod nadimkom “Dardani”. Svjedok je rekao da su pripadnici jedinica uvijek imali nadimke, a da su neki možda i zaboravili.

“Uvijek su imali nadimke. Neke od njih sam verovatno zaboravio. Ne samo oni, već je većina vojnika imala nadimke.”

Nadalje, Odemiqis ga je nastavio pitati za konkretna imena.

“Znači li vam nešto ime Nazif Fazliu?” “Sjećaš li se nadimka?”

Upitao je. “Znači li vam ime Bimi nešto?”

“Da”, odgovorio je svjedok i dodao da ne zna da li je bio pripadnik BIA-e.

U međuvremenu je za Nazifa Fazliua odgovorio da je “koliko ja znam da”, da je bio pripadnik jedinice BIA.

“Je li Bahri Gahsi bio dio jedinice BIA-e?”, Upitao je Odemiqis.

“Da”, odgovorio je.

Druga pitanja koja je postavljao odnosila su se na njihove uniforme. Pitao je kakve su uniforme nosili pripadnici jedinica i da li Mustafa nosi kapu i koje je boje.

“Ponekad je postojala uniforma, ponekad nije. Ali imao je više uniforme i crvenu kapu”, rekao je svjedok o Mustafinoj uniformi i šeširu.

Nekoliko dana svjedok koji je prvi put svjedočio pred sudom nekoliko puta je spomenuo crvenu kapu koji je vidio, ali da nije vidio lice osobe sa tim kapom, koje je, kako je rekao, takođe bila crvena.

Ročište je nastavljeno na privatnoj sjednici zatvorenoj za javnost. Prisutni su na odmor otišli do 12:30.

Shfaq më shumë