SRB-BIH-HR

Apelacioni oslobađa Adema Grabovca u slučaju Pronto

Apelacioni sud je donio odluku kojom je danas potvrdio oslobađajuću presudu protiv Adema Grabovca i Sedata Gashija u poznatom slučaju “Pronto”. Dok je Ilhami Gashi proglašen krivim, koji je kao generalni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova počinio krivično djelo povrede ravnopravnog statusa građana Kosova. Žalba Ilhami Gashi osuđena je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca i dodatnu kaznu zabrane vršenja javnih funkcija u trajanju od dvije godine.

Podsećamo da je optužene u predmetu “Pronto” 3. januara 2020. godine oslobodio Sud u Prištini. Međutim, prema žalbi Specijalnog tužilaštva, Apelacioni je donijeo odluku o kazni za Adema Grabovca i nekoliko drugih optuženih. Nakon toga, sa zahtjevom za zaštitu zakonitosti branioca optuženog u predmetu “Pronto”, predmet je poslan Vrhovnom sudu koji je odlučio da se predmet ponovo uspostavi i vrati u žalbu.

U predmetu “Pronto”, optuženi su bili jedanaest osoba sa visokim službenim funkcijama, bivši poslanik Adem Grabovci, bivši ministar Besim Beqaj, bivši poslanik Zenun Pajaziti, dva bivša generalna sekretara, Ilhami Gashi i Xhavit Dakaj, bivši zamjenik ministra Fatmir Shurdhaj, bivši politički savetnik u MUP-u Sadat Gashi, bivši direktor odbora javnog preduzeća “Radoniqi-Dukagjini” u Đakovici Ismet Neziraj, bivši direktor odbora javnog preduzeća “Hidro-Drini” u Peći Rexhë Abazi, bivši predsednik Skupštine opštine iz Prizrena Nijazi Kryeziu i bivša načelnica Jedinice za snabdevanje u Ministarstvu zdravlja, Arbenita Pajaziti.

Optužnicu za ovaj slučaj Specijalno tužilaštvo podiglo je u aprilu 2018. godine. Prema podacima Specijalnog tužilaštva, gore navedenih 11 osoba tereti se za izvršenje krivičnog dela povreda ravnopravnog statusa građana i stanovnika Republike Kosovo u saizvršilaštvu Prema optužnici, optuženi su zloupotrebili službeni položaj sarađujući međusobno u dodjeljivanju nezakonitih privilegija i prednosti osobama koje su se nadmetale na važnim pozicijama, kao što su: direktor centralnih javnih preduzeća, glavni izvršni direktor Agencije za registraciju Ministarstvo unutrašnjih poslova, načelnik Agencije za lijekove i koordinator Centra za civilnu registraciju u općini Klina, negirajući i ograničavajući slobode i prava drugih kandidata, zagarantovane zakonom. na osnovu stranačke pripadnosti i ličnih odnosa, za koji problem m je dugo upozoravao građane Kosova, agencije za sprovođenje zakona, kao i medije i civilno društvo.Ovaj slučaj objavili su mediji, otkrivajući radnje i načine zapošljavanja u uskim interesnim grupama, na osnovu kojih je pokrenut istraga tužilaštva, koja je rezultirala podizanjem optužnice, navedena je u saopštenju Specijalnog tužilaštva.