OJQ “Vullneti Rinor”, konkurs: Menaxher/e e Projektit dhe Administrator/e e Projektit

OJQ ,,Vullneti Rinor” mbështetur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporësshpall konkurs për pozitat Menaxher dhe Administrator projekti  për realizimin e projektit  ,, Denbabaden”.

Menaxher/e e Projektit

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

 • Të beje koordinimin e aktiviteteve të projektit
 • Të monitoroj mbarëvajtjen e aktiviteteve të projektit
 • Të ketë përvojë në menaxhimin e projektit.
 • Të jetë i/e gatshëm të ofrojë mbështetje në realizimin e objektivave të projektit.
 •  Të jetë kreativ/e, i/e hapur ndaj problemeve, me angazhimin e duhur, zgjidhje konkrete, gatishmëri për zhvillim/avancim personal.
 • Të ketë përvojë në menaxhimin e ekipës dhe sub-kontraktorëve 

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Përparësi Diplomë universiteti në menaxhim, ekonomik ose adminoistrate publike.
 • Përvojë pune minimumi 1 vjecare në menaxhim.
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës Shqipe dhe Angleze (në të shkruar dhe të folur)
 • Aftësi shumë të mira komunikimi
 • Aftësi të organizimit të punës me efikasitet dhe të renditjes së punës sipas prioriteteve.
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të jetë fleksibil
 • Të zotëroj patentë të kategorisë B.


Administrator/e e Projektit

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore;

 • Të ndihmojë në koordinimin e aktiviteteve të projektit
 • Të monitoroj mbarëvajtjen e aktiviteteve të projektit
 • Të ketë përvojë në menaxhimin/asistimin e projekteve për klientë privat.
 • Të jetë i/e gatshëm të ofrojë mbështetje në realizimin e objektivave të projektit.
 • Të jetë kreativ/e, i/e hapur ndaj problemeve, me angazhimin e duhur, zgjidhje konkrete, gatishmëri për zhvillim/avancim personal.
 • Të ketë përvojë në menaxhimin e projekteve në nivel rajonal dhe ndërkombëtar
 • Të pranojë dhe zbatojë kërkesat nga Projekt Menaxheri
 • Të mbaj kontaktet me sub-kontraktorët dhe klientët

Kualifikimi dhe eksperienca

 • Përparësi do të kenë aplikantët që dijnë të shkruajnë projekt-propozime
 • Preferohet Diplomë e shkollës së lartë në menaxhim, ekonomik ose gazetari.
 • Përvojë pune minimumi 1 vjecare në industrinë e marketingut.
 • Njohje e shkëlqyer e gjuhës Shqipe dhe Angleze (në të shkruar dhe të folur)
 • Aftësi shumë të mira komunikimi
 • Aftësi të organizimit të punës me efikasitet dhe të renditjes së punës sipas prioriteteve.
 • Të ketë përvojë pune në ekip.
 • Të jetë fleksibil
 • Të zotëroj patentë të kategorisë B.

Lokacioni:

 • Prishtinë

Si të aplikoni ? Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë në email: CV të përditësuar

Aplikim në adresën: [email protected]

Afati i fundit për aplikim:

 • 21/08/2022
 • Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren në konsideratë.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen për fazën e ardhshme të rekrutimit.
Go to TOP