Shpallje e pavlefshme nga EMSALE SH.P.K

Emsale Sh.P.K. shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër:

Numri unik identifikues: 810854663

Numri i Biznesit: 71218864

Numri Fisakal: 601546198

Go to TOP