Pritvorenici Specijalnog suda Kosova u Hagu: Sastaju sa svojim suprugama privatno jednom u tri mjeseci

Pritvorenici optuženi za ratne zločine i kršenje ljudskih prava u posljednjem ratu na Kosovu u Hagu imaju pravo da ih porodice posjećuju 10 dana u bilo kojem periodu od 30 dana. Porodične posjete, uključujući supružnike ili partnere, roditelje, djecu, braću i sestre pritvorenika, mogu trajati cijeli dan sve dok traju sati posjete. Specijalni sud Kosova u Hagu takođe reguliše intimne posjete i broj privatnih sastanaka koje pritvorenici mogu imati.

Specijalizovana veća Kosova objavila su da bivši komandanti OVK imaju pravo na samo jedan intimni sastanak svaka tri meseca sa svojim supružnicima ili partnerima.

Privatne posjete održavaju se na prikladnoj lokaciji, daleko od pogleda i uha pritvorskih službenika i mogu trajati do tri sata.

“Ove upute propisuju da se osobi u pritvoru dozvoljava da provodi vrijeme sa svojim supružnikom ili partnerom i/ili djecom u privatnoj posjeti najmanje jednom u tri mjeseca. Privatne posjete obavljaju se van vidokruga i uha službenika za pritvor. U tu svrhu dostupno je odgovarajuće mjesto u pritvorskoj jedinici, pri čemu se dužna pažnja posvećuje sigurnosti i dostojanstvu”, kaže se u odgovoru Specijalnog za medij Reporteri.

Pritvorenici u Specijalnim komorama mogu imati i privatne sastanke sa svojom djecom.

Dalje su naveli da Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi, Jakup Krasniqi i drugi imaju pravo na do 10 dana posjeta u bilo kojem periodu od 30 dana.

“Licima koja se drže u pritvoru dozvoljeno je 10 dana posjeta u bilo kojem periodu od 30 dana i općenito posjete mogu trajati cijeli dan, unutar sati posjete. Pritvorska jedinica omogućava posjete bliskim rođacima uz pojednostavljene procedure posjeta”, kaže se u odgovoru DHSK -a.

U Posebnom uputstvu o “Postupcima za posjete članova porodice i drugih ličnih posjetilaca” navodi se da ne više od četiri posjetioca mogu istovremeno učestvovati u posjeti pritvorenicima.

Nadalje se navodi da na pisani zahtjev pritvorenika načelnik pritvora može napraviti izuzetke za djecu mlađu od četiri godine.

Prema uputstvima Pritvorske jedinice DHSK -a, zatočenicima je dozvoljeno da donesu hranu, piće i karte ili slične društvene igre.

U svom odgovoru DHSK je naznačio da su zbog pandemije COVID-19 posjete članova porodice privremeno ograničene, ali da je nakon vakcinacije Pritvorska jedinica postepeno i postupno otvorena za posjete iz inostranstva.

Od 15. jula, zatočenicima su dozvoljene posjete njihovih supružnika, roditelja, djece, braće i sestara.

U međuvremenu, Specijalni sud Kosova u Hagu je naznačio da se u periodu avgust-septembar očekuje nastavak posjeta sa ostalim članovima porodice.

“Od 15. jula 2021. godine omogućene su lične porodične posjete supružnicima ili partnerima, roditeljima, djeci i braći i sestrama osoba u pritvoru. U razdoblju od kolovoza do rujna očekuje se nastavak posjeta s ostalim članovima obitelji, ako dođe do pozitivne ocjene prve faze na temelju ažuriranih medicinskih savjeta, uzimajući u obzir stanje KOVID-19 na globalnoj razini”, dodao je Specialni sud Kosova u Hagu.

Go to TOP