Apelacioni djelomično odobrio žalbu odbrane Gucatija i Haradinaja

Vijeće Apelacionog suda djelomično je odobrilo žalbu odbrane bivših šefova Organizacije ratnih veterana, Hysnija Gucatija i Nasima Haradinaja, na odluku o preliminarnim prijedlozima odbrane. Odlukom je Apelaciono vijeće u sastavu sudija Michèle Picard, Emilio Gatti i Kai Amboska naložilo vijeću nadležnom za slučaj da uputi Ured specijalnog tužioca (SPO) da predstavi ispravljenu verziju optužnice u svjetlu uputa od sljedećeg:

a) Daljnji detalji u vezi sa identitetom saizvršilaca i saučesnika (barem prema grupi, kategoriji ili pripadnosti i, ako je moguće, po imenima) trebaju biti uključeni u optužnicu u skladu sa nalazima Apelacionog vijeća pod tačke 1-3;

b) u paragrafe 41, 42, 43, 44, 45 i 46 optužnice treba uvrstiti dodatne detalje u vezi s kategorijama osoba koje su unaprijeđene i kojima se pruža pomoć, u skladu sa nalazima Apelacionog vijeća pod tačkama 1-3;

c) formulaciju „i / ili“ u paragrafima 16, 26, 28, 30, 39 i 46 optužnice treba izmijeniti u skladu sa nalazima Apelacionog vijeća pod tačkom 4;

d) riječ “uključeno” treba ukloniti iz paragrafa 12, 21 i 27 optužnice, a tekst ovih paragrafa treba preispitati u skladu sa nalazima vijeća Apelacionog suda pod tačkom 5 ″, navedenim u odluka vijeća.

U međuvremenu je ovo žalbeno vijeće odbacilo ostatak žalbi.

Odbrana optuženih zatražila je od Žalbe da odobri njihove žalbe, izvještava “Betimiperdrejtesi”. Inače, u odluci prethodnog sudije Nicolasa Guilloua, kojom je odobren zahtjev za žalbu, navedeno je da je odbrana tražila da se odluka o žalbi donese za slijedeće slučajeve, koji se nazivaju pet predmeta. Prva je stvar bila da ako je sudija za prethodni postupak pogriješio, kada je utvrdio da potvrđena optužnica nije manjkava u nedostatku drugih podataka o identitetu saizvršilaca, s obzirom na zahtjev da se u što je moguće većoj mjeri navede detalj optužnica koja je moguća u odnosu na identitet svakog navodnog saizvršioca.

Druga je stvar bila da li je pretpretresni sudija pogriješio utvrdivši da potvrđena optužnica nije manjkava u nedostatku drugih dokaza o identitetu saučesnika, s obzirom na zahtjev da se u optužnici navede što je moguće više detalja. identitetu bilo kog navodnog saučesnika.

Dalje, odbrana je tvrdila i treću tačku, koja kaže: „Ako je pretpretresni sudija pogriješio utvrdivši da potvrđena optužnica nije bila manjkava u nedostatku drugih podataka o identitetu osoba kojima je pružena pomoć ili poticaj, s obzirom na zahtjev da se u optužnici dati što je moguće više detalja o identitetu bilo koje osobe kojoj je pružena pomoć ili poticaj”.

U međuvremenu, četvrta tačka žalbe glasila je: „Ako je pretpretresni sudija pogriješio utvrdivši da nije postojao nedostatak u potvrđenoj optužnici da bi se formulom„ i – ili “alternativno pozvao na optuženog, neimenovane suizvršioce ili neimenovani saučesnici, kada se pripisuju navodnim poduzetim radnjama, s obzirom na zahtjev da se ne smije koristiti nikakva formulacija koja stvara dvosmislenost u vezi s navodnom odgovornošću optuženog “.

Dok je posljednja tačka, peta, tvrdila: “Ako je potvrđena optužnica neispravna u onome u čemu se tvrdi da su se” nepoznate “radnje koje su navodno” mogle “dogoditi bliske” poznatim “radnjama za koje se tvrdi da su se dogodile,” S obzirom na zahtjev da otvorene izjave o činjenicama koje potkrepljuju navode nisu dozvoljene, osim ako su izuzetno neophodne, što nije tvrđeno. “

U odluci se navodi da je pretpretresni sudija utvrdio da će pet slučajeva značajno utjecati na pravično i brzo vođenje postupka, te da bi trenutno rješavanje Suda u vezi s njima moglo materijalno unaprijediti postupak.

Hysni Gucati i Nasim Haradinaj terete se za krivična djela protiv provođenja pravde, odnosno za ometanje službenika u vršenju službenih dužnosti, za zastrašivanje svjedoka, osvetu i kršenje tajnosti postupka.

“Optužbe iznesene u potvrđenoj optužnici temelje se na osnovanoj sumnji da je najmanje između 7. i 25. septembra 2020. g. Gucati i Mr. Haradinaj je neovlašćeno otkrio informacije zaštićene Zakonom o specijalizovanim komorama, uključujući podatke o identifikaciji nekih (potencijalnih) svedoka, na tri konferencije za štampu i drugim emitovanim aktivnostima, kao i daljim širenjem izjava mrežama. G. Gucati i g. Haradinaj je iznosio pogrdne optužbe i komentare protiv (potencijalnih) svjedoka i više puta je izrazio namjeru da našteti radu specijaliziranih vijeća. Ovim akcijama gosp. Gucati i Mr. “Haradinaj je prekršio tajnost postupka i zastrašivao (potencijalne) svedoke Specijalizovanog tužilaštva i kao rezultat toga ometao rad i istrage SPO-a”, navodi se u obaveštenju Specijalizovanih komora Kosova.

“Prema zakonu, specijalizovane komore Kosova imaju nadležnost da sude pojedincima za krivična dela protiv sprovođenja pravde kada su ta krivična dela povezana sa službenim postupcima i službenicima specijalizovanih komora”, navodi se u saopštenju.

Go to TOP