Tridhjetë vjet në kërkim të djalit

Pavo Zhivkoviq nga Vukovari edhe tridhjetë vjet pas luftës në Kroaci është në kërkim të djalit të tij Goranit.

Ai ishte 22 vjeçar kur pjesëtarët e atëhershëm të Armatës Popullore të Jugosllavisë e morën nga spitali i Vukovarit.

Që nga ajo kohë ai humbi çdo gjurmë e tij.

Go to TOP