Dita Ndërkombëtare e Solidaritet Njerëzor

Më 20 dhjetor festohet Dita Ndërkombëtare e Solidaritetit Njerëzor për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e solidaritetit, veçanërisht në arenën globale.

Sipas Kombeve të Bashkuara, kjo ditë shënohet për të festuar unitetin dhe diversitetin që është i pranishëm në të gjithë globin. Ajo shërben gjithashtu si një kujtesë për qeveritë që të respektojnë angazhimet e tyre ndaj marrëveshjeve ndërkombëtare.

Dita Ndërkombëtare e Solidaritetit Njerëzor inkurajon gjithashtu nisma dhe plane të reja për zhdukjen e varfërisë dhe çështjeve të tjera globale. Kombet e Bashkuara besojnë se solidariteti është një nga konceptet themelore që janë në themel të marrëdhënieve mes njerëzve në shekullin e 21-të.

Ideja e solidaritetit në të cilën mbështetet trupi global për “bashkëpunimin në zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare me karakter ekonomik, social, kulturor ose humanitar”, e ka shtyrë atë të besojë se solidariteti dhe bashkëpunimi ndërkombëtar janë thelbësore në luftimin e sëmundjeve globale si varfëria.

Vetë OKB-ja u themelua mbi idetë e harmonisë dhe unitetit midis shteteve të saj anëtare. Koncepti i sigurisë kolektive i propozuar nga trupi global mbështetet në solidaritetin ndërmjet shteteve të tij anëtare për ruajtjen e “paqes dhe sigurisë ndërkombëtare”.

Në mes të pabarazive globale në rritje dhe pandemisë së koronavirusit, solidariteti ndërkombëtar është bërë edhe më vendimtar.

Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (UNGA), e njohu solidaritetin si “një nga vlerat themelore dhe universale” që përcakton marrëdhëniet midis popujve dhe vendeve anembanë globit në shekullin aktual, përmes rezolutës së datës 22 dhjetor 2005. Për të theksuar këto vlera, 20 dhjetori u shpall si Dita Ndërkombëtare e Solidaritetit Njerëzor nga OKB-ja.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së themeloi Fondin Botëror të Solidaritetit më 20 dhjetor 2002 me synimin për të hequr qafe varfërinë dhe për të promovuar zhvillimin njerëzor dhe social në vendet në zhvillim. Në vitin 2003, Asambleja krijoi Fondin Botëror të Solidaritetit si një fond besimi i Programit të Zhvillimit të OKB-së.

Dita Ndërkombëtare e Solidaritetit Njerëzor rithekson gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm, siç është çrrënjosja e varfërisë. OKB-ja gjithashtu shfrytëzon rastin për t’u fokusuar në promovimin e zhvillimit njerëzor dhe social në vendet në zhvillim.

Go to TOP