​KQZ kërkon mjete shtesë buxhetore nga Kuvendi

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka drejtuar një kërkesë tek Kuvendi i Kosovës për mjete shtesë buxhetore për vitin 2024.

Kjo kërkesë, shuma e të cilës ende nuk dihet, do të shqyrtohet sot në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere, komision ky i cili pritet të shqyrtojë edhe raportin vjetor financiar të Komisionit Qendrorë të Zgjedhjeve për vitin 2022.

Ky komision i cili nis mbledhjen në orën 11:00, do të shqyrtojë edhe raportin vjetor financiar të Avokatit të Popullit për vitin 2022, raportin vjetor financiar të KOSTT-it, për vitin 2022 dhe raportin vjetor financiar të Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2022. Gjithashtu, në këtë mbledhje do të formohet grupi punues për KASH-in, e Kuvendit të Kosovës për vitin 2025-2027.

Go to TOP