Kaçanik: Rexhepi në degën e Hendikosit – me një deputetin Salijalpërfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje

Kaçanik, 06.06.2023
Autor: Berzat Berzati

Siç thuhet në komunikatën të zëvendëskryeministrjes Emilia Rexhepi, qëllimi i vizitës së sotme në këtë degë të organizatës Hendikos me deputetin Milazim Salijaj është në fakt të arrihen ndryshime pozitive për të gjithë qytetarët dhe përfshirja e nevojshme e personave me aftësi të kufizuara. në përputhje me agjendën e Qeverisë së Republikës, transmeton Kosova.info

Po ashtu me këtë rast, si kryetarja e komisionit ndërqeveritar për persona me aftësi të kufizuar, theksoi se dega e Hendikos në Kaçanik ka rreth 400 anëtarë dhe se Qeveria e Republikës, përfaqësuese e së cilës ajo është, do të bëjë përpjekje që përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjithë qytetarët.

Nëpërmjet zbatimit të masave që do të mundësojnë aksesueshmëri, mbrojtje sociale dhe gjithëpërfshirje për personat me aftësi të kufizuar.

Dhe se vizita e sotme është fillimi i angazhimit në ndërtimin e një shoqërie të drejtë. Dhe se së bashku do të shkojnë në rrugën e ndryshimeve pozitive. Ajo falënderoi përfaqësuesit e kësaj organizate dhe përdoruesit e shërbimeve me mesazhin: Vazhdojmë të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë!

Go to TOP