Javën e kaluar në spitalin e Pejës u lindën 14 djem e 10 vajza

Spitali i Përgjithshëm në Pejë ka njoftuar se javën e kaluar në këtë spital u lindën 14 djem dhe 10 vajza.

Spitali ka publikuar edhe disa të dhëna tjera:

– 2,771 Vizita Specialistike;

– 1,905 Pacientë kanë kryer 20,301 analiza;

– 34 Operime;

– 278 Dializa;

– 541 Rëntgen, 189 Ultra zëra, 176 CT-ja, 48 Rezonanca Magnetike, 11 Mamografi;

– 150 shërbime fiziatrike

Go to TOP