Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

OEK dhe Oda Zejtare e Stuttgartit partnerë në mësimin dual në Kosovë

Oda Zejtare e Stuttgartit dhe Oda Ekonomike e Kosovës partnerë në zbatimin e Mësimit Dual në Kosovë.

“Resurset njerëzore janë kapitali më i rëndësishëm i një shoqërie, aq më shumë kur është e kualifikuar dhe e përgatitur për tregun e punës. Kosova tanimë ka filluar me mësimin dual dhe për zbatim të mirëfilltë, sistemi arsimor ka nevojë për përkrahje” tha Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike e Kosovës

Andaj, në zyrat e Odës Zejtare të Stuttgartit është nënshkruar Marrëveshje e bashkëpunimit në mes Odës Zejtare e Stuttgart dhe Odës Ekonomike të Kosovës.

Për të parë mundësitë e bashkëpunimit partnerët organizuan takimin në mes të bizneseve gjermane dhe atyre kosovare. /Kosova.info/

Go to TOP