Nga 15 janari vazhdon procesi i verifikimit të diplomave në Mitrovicën Veriore

Autor: Berzat Berzati,

Sipas njoftimit për media nga e hëna, në komunën e Mitrovicës së Veriut, të gjithë të diplomuarit e dhjetë fakulteteve të Universitetit të Prishtinës në Mitrovicë do të mund të dorëzojnë kërkesat për verifikimin e diplomës, çdo ditë pune nga ora 8:30 deri në ora 03:00. pasdite në zyrën numër 6 në sportelin numër 4. Kosova.info

Ndryshe, verifikimi i diplomave është paraparë me vendim të Qeverisë së Kosovës nga dhjetori 2015 dhe përfshin verifikimin e vlefshmërisë së diplomave të Universitetit të Prishtinës me seli në Mitrovicë, pas së cilës mundësohet punësimi në institucionet publike të Kosovës. .

Sipas njoftimit, thuhet se kjo procedurë kryhet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës, ndërsa dokumentacioni i kërkuar për vërtetimin e diplomave duhet të dorëzohet te zyrtari i autorizuar në Komunën e Mitrovicës së Veriut nga data 08. 30-15:00.

Kërkesa duhet të përmbajë dokumentet e mëposhtme:

  • Kërkesa për aplikim (merret në sportelin numër 4)
  • Një kopje të noterizuar të diplomës,
  • Një kopje e noterizuar e certifikatës së provimeve.
  • Fotokopje e letërnjoftimit të Kosovës (me afat të vlefshëm),

Verifikimi i diplomave parashihet me Rregulloren e Qeverisë së Kosovës dhe përfshin verifikimin e vlefshmërisë së diplomave të Universitetit të Prishtinës me seli në Mitrovicë.

Go to TOP