Miratohet nisma për lidhjen e Marrëveshjes për Sigurime Sociale me Turqinë

Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot e ka miratuar Nismën për lidhjen e Marrëveshjes për Sigurime Sociale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë.

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka thënë se kjo marrëveshje është e rëndësishme për qytetarët e të dyja shteteve për realizimin e të drejtës së tyre për pensione kontributpaguese.

“Kjo marrëveshje është e rëndësishme sepse ju mundëson qytetarëve të të dyja shteteve të shfrytëzojnë të drejtën e tyre në pensionet kontributpaguese, familjare dhe ato invalidore të punës. Kjo mundëson edhe eksportimin e pensionit, pra nëse një qytetar vendos që të që të jeton në njërin nga këto dy shtete mund ta përfitojë pensionin varësisht në cilin shtet ka vendosur që të jetojë’, ka deklaruar Murati.

Sipas tij, kjo marrëveshje siguron edhe shkëmbimin e të dhënave që nënkupton që përmes komunikimit të dyja shtetet mund të sigurohen që një qytetar nuk po merr pension nga të dyja shtet duke mos e deklaruar atë.

Ministri Murtari ka thënë se me këtë bëhet edhe mirëmenaxhimi i buxheteve të të dyja shteteve.

Go to TOP