Azra, një vajzë që dëshiron të ndryshojë botën: Si RCT ndihmoi një studente nga komuniteti goran të nisej në rrugëtimin drejt realizimit të ëndrrave të saj

Autor: Berzat Berzati

Azra (22), një vajzë me përardhje nga fshati Radeshë në Dragash, e cila jeton me familjen e saj në veri të Kosovës (Leposaviq) dhe i përket komunitetit goran, i cili njihet për kulturën, traditën dhe gjuhën e pasur.

Ajo ka dashur gjithmonë të mësojë dhe të shoqërohet, por përballet me shumë sfida që i kufizojnë mundësitë dhe liritë e saj.

Dhe historia e saj tregon se si është e mundur të kapërceni pengesat dhe stereotipet dhe të realizoni potencialin dhe ëndrrat tuaja. Mund të na frymëzojë të gjithëve që të besojmë në veten tonë dhe në një të ardhme më të mirë.

Ashtu si shumica e bashkëmoshatarëve të saj, ajo pritej t’i nënshtrohej burrave të familjes dhe komunitetit të saj, të martohej herët dhe t’i përkushtohej punëve të shtëpisë dhe lindjes së fëmijëve.

Megjithatë, ajo vendosi të mos e pranojë këtë fat dhe ka dëshirën të shkollohet, të udhëtojë, të njohë njerëz dhe kultura të reja, të kontribuojë në shoqëri dhe të realizojë ëndrrat e saj, të jetë e lirë dhe e barabartë dhe të jetë ndryshimi që dëshiron të shohë në botë.

Mundësia e saj për këtë lindi kur dëgjoi për RCT, Rrjetin e Bashkëpunimit të Pajtimit dhe Kulturës, një organizatë që promovon paqen, tolerancën dhe bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve të ndryshme në Kosovë. RCT organizoi një sërë aktivitetesh për të rinjtë, si punëtori, kampe, turne sportive, shkëmbime kulturore dhe projekte vullnetare. Azra vendosi të aplikonte për disa prej tyre dhe kështu filloi udhëtimin e saj nëpër RCT.

Azra thotë se RCT ndryshoi jetën e saj. Përmes aktiviteteve të RCT-së, ajo takoi shumë miq të rinj nga komunitete tjera si: shqiptarë, serbë, romë, ashkali dhe egjiptianë etj. Ajo mësoi për kulturat, gjuhët, fetë dhe tregimet historike të tyre. Përmes të cilit ajo kuptoi se ata janë të ngjashëm me të dhe se ndajnë të njëjtat probleme, shpresa dhe ëndrra. Ajo kapërceu paragjykimet dhe frikën dhe mësoi të respektojë dhe vlerësojë dallimet. Ajo gjithashtu mori pjesë në projekte të ndryshme që synonin përmirësimin e jetës në komunitetet e saj, si pastrimi i mjedisit, rinovimi i shkollave, ndihma e të moshuarve dhe fëmijëve me nevoja të veçanta, organizimi i ngjarjeve kulturore dhe edukative dhe shumë më tepër. Ajo fitoi aftësi të reja, njohuri dhe përvojë që do t’i sjellë dobi në të ardhmen.

Por më e rëndësishmja, Azra thotë se RCT i paraqiti asaj shembujt që i duheshin për frymëzim dhe besim në ndërtimin e historisë së saj të jetës. Ajo takoi shumë gra dhe vajza që luftuan për të drejtat, arsimimin, karrierën dhe lumturinë e tyre. Ajo pa se si ata kontribuojnë në shoqëri dhe si respektohen dhe vlerësohen. Ajo dëgjoi historitë e tyre të guximit, sfidave, sukseseve dhe shpresave. Ajo e kuptoi se edhe ajo mund të ishte një prej tyre.

Dhe kjo falë RCT, ajo forcoi besimin dhe vetëvlerësimin e saj. Ajo mësoi të vlerësonte veten dhe aftësitë e saj. Ajo mësoi të mbrojë interesat dhe nevojat e saj. Dhe ajo thotë “jo” kur diçka nuk e kënaq ose e kërcënon. Por ajo gjithashtu thotë “po” kur diçka e lumturon apo e motivon. Dhe të zgjedhë rrugën e tij dhe ta ndjekë atë.

Azra studion në gjuhën angleze për Menaxhim në Administratën Publike në Universitetin IBC në Mitrovicë, ndërsa projekti në të cilin ka internuar është Pajtimi dhe Transformimi i Konflikteve (RCT).

Go to TOP