Arrijnë në 6 miliardë depozitat e kosovarëve në banka

Fiks 6 miliardë euro kanë kosovarët të depozituara nëpër bankat komerciale vendore.

Kështu thonë të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës për muajin shkurt të 2024-ës, derisa theksohet se rritja është prej 12.3 milionë euro, ose 0.2 përqind, krahasuar me muajin paraprak.

“Nga vlera e akumuluar e depozitave të klientëve rreth 26.6% janë të afatizuara. Sipas sektorëve, ekonomitë familjare dominojnë me rreth 67.5% të gjithsej vlerës së depozitave (rreth 4.1 miliardë euro)”, thuhet në raport.

Vlera e depozitave të rejanë muajin shkurt 2024 ishte 78.7 milionë euro, derisa norma mesatare e interesit ishte 2.89% (në janar 2024 ka qenë 2.74%).

Ndërkaq, për muajin e njëjtë, vlera e kredive bruto ka qenë 4.95 miliardë.

Go to TOP