Qentë terapeutikë qetësojnë udhëtarët në Aeroportin e Stambollit

Kuki, 6 vjeç, dhe Alita, një vjeçe e gjysmë, së voni i janë bashkuar “stafit zyrtar” të Aeroportit të Stambollit, njërit prej më të frekuentuarve në botë, me një mision për t’i qetësuar udhëtarët e shqetësuar.

Go to TOP