SRB-BIH-HR

Opština Prizren subvencionisala sa 142 hiljade evra dve NVO koje nisu ispunile kriterijume

Opština Prizren je subvencionisala dve nevladine organizacije bez ispunjavanja kriterijuma, a ovaj nalaz je evidentiran u izveštaju Državne revizorske kancelarije. Prema revizorskom izveštaju, ove nevladine organizacije su subvencionisane iako su imale nepodmirena dugovanja prema Poreskoj upravi Kosova, kao jedan od kriterijuma za subvencionisanje. Kriterijumi postavljeni u javnom pozivu od 13. oktobra 2020. za subvencionisanje nevladinih organizacija Opštine Prizren bili su: obrazac, kopija lične karte, potvrda o registraciji nevladine organizacije, potvrda koja nije pod istragom, dokazi koji nemaju obaveze da PAK- i potvrda banke podnosioca zahteva.

Revizor je zaključio da je vrijednost ove dvije NVO subvencionirana 142 hiljade eura, što se dogodilo zbog lošeg funkcioniranja unutrašnjih kontrola. Prema revizoru, odabir korisnika bez ispunjavanja kriterija postavljenih u javnom oglasu odrazilo se na nejednako postupanje prema podnosiocima prijava i da općina riskira finansiranje neodgovornih korisnika putem javnih sredstava. CAO je preporučio gradonačelniku Prizrena Mytaher Haskuka da osigurati transparentnost u postupcima i donošenju odluka tokom cijelog ciklusa pružanja finansijske podrške, uključujući objavljivanje kriterija i procedura, prijavu, odlučivanje i odabir korisnika.

Bilo koji pružalac finansijske podrške (opština) koji planira finansijsku podršku nevladinim organizacijama mora imati institucionalni kapacitet, uključujući neophodne ljudske resurse, za provođenje zakonskih zahtjeva. Komisija za ocjenjivanje trebala bi se sastojati od članova koji imaju iskustvo i integritet, sa mandatom da pregledaju i ocijene prijave, u protivnom bi se trebao primijeniti princip odgovornosti za korištenje ovih sredstava. /Kallxo.com /prijevod Kosova.info

Shfaq më shumë
//usounoul.com/4/3473483