Nga garazhi në fabrikë

Duke mos pasur shkollim të lartë e as përvojë në biznes, Valbona Ajeti, arriti të krijojë një fabrikë për prodhimin e turshive.

Sot, ajo ka mision punësimin e grave amvise, e pa mundësi shkollimi në rajonin e Vitisë – rreth 60 kilometra larg Prishtinës.

Go to TOP