Kryeprokurori i shtetit me prokurorët për mbrojtjen e mjedisit diskutojnë krijimin e databazës për rastet e mbrojtjes së mjedisit

Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, Besim Kelmendi, priti sot në takim të përbashkët pune prokurorët- koordinatorë për rastet e mbrojtës së mjedisit në Prokuroritë Themelore të Republikës së Kosovës, ku të pranishëm ishin edhe ekspertët e Programit për Çështje të Brendshme të Bashkimit Evropian në Kosovë (HAPE), në përbërje të Mario Pellegrino, Eric Stephan dhe Massimiliani Moro.

Gjatë këtij takimi u paraqiten përvojat, rezultatet dhe sfidat me të cilat ballafaqohen prokuroritë themelore, në trajtimin e rasteve nga Kapitulli XXVII i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, që ka të bëjë me veprat penale kundër mjedisit. Më ketë rast U.D. Kryeprokurori i Shtetit kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e mjeteve që përdorën për kryerjen e veprave penale kundër mjedisit.

Po ashtu, në këtë takim u diskutua edhe për nevojat e Prokurorit të Shtetit për trajtimin sa më profesional të këtyre rasteve, si dhe mundësitë e bashkëpunimit më partnerët ndërkombëtar në adresimin e çështjeve që kanë të bëjnë më mbrojtjen e mjedisit, si dhe për sekuestrimin dhe konfiskimin e mjeteve që shfrytëzohen për kryerjen e veprave penale kundër mjedisit. 

Nga ky takim doli edhe rekomandimi që Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit t’i propozoj Këshillit Prokurorial të Kosovës, konkretisht Zyrës për Statistika në Njësitin për Vlerësimin e Performancës krijimin e një databaze të veçantë vetëm për rastet që kanë të bëjnë më mbrojtjen e mjedisit.

Edhe në këtë takim Ushtruesi i Detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, z. Besim Kelmendi, falënderoi ekspertët e HAPE-së për ofrimin e mbështetjes për prokurorët e shtetit dhe shprehu angazhimin institucional në luftimin e veprave penale kundër mjedisit. /Kosova.info/

Go to TOP