Festimi i Ditës së Shëndetit Mendor organizuar nga nxënësit e shkollave të mesme nga Novi Pazar

Novi Pazar, 09.10.2023
Autor: Berzat Berzati

Në organizimin e një grupi të djemve dhe vajzave të shkollave të mesme nga Novi Pazari dhe qytetet përreth të Serbisë, pjesëmarrës të shkollës YIHR Serbia, të martën, më 10 tetor 2023, duke filluar nga ora 12, në sheshin e qytetit Novi Pazar, organizojnë kremtimi i Ditës së Shëndetit Mendor. Me këtë rast do të mbahen aktivitete të ndryshme, nga anketa anonime e studentëve, diskutimi dhe aktivitete të ndryshme përcjellëse me qëllim të mbledhjes së të dhënave për disponueshmërinë dhe cilësinë e sistemit të mbështetjes psikologjike për të rinjtë në Novi Pazar, transmeton Kosova.info.

Me ç’rast nxënësit e shkollave të mesme të Novi Pazarit do të bëjnë përpjekje për të vënë në dukje rëndësinë e kujdesit për shëndetin mendor përmes aktiviteteve të përmendura me dëshirën për të filluar një bisedë për një temë që diskutohet rrallë, edhe pse biseda është çelësi i zgjidhjen e problemit.

Duke pasur parasysh faktin se të rinjtë nuk kanë shumë mënyra dhe mundësi për t’u dëgjuar dhe mbështetur, veçanërisht kur bëhet fjalë për tema që kanë të bëjnë me shëndetin mendor, identitetin dhe vendin e të rinjve në komunitetin lokal ku ata jetojnë. Dhe të dhënat e mbledhura do të përpunohen dhe përdoren në planifikimin e aktiviteteve të ardhshme
grupet e të rinjve.

Festimi i Ditës së Shëndetit Mendor ishte ideja e pjesëmarrësve të programit të quajtur “Mes nesh”, i cili u organizua nga Nisma Rinore për të Drejtat e Njeriut nga data 28 shtator deri më 3 tetor 2023 në Novi Pazar.

Ky grup pjesëmarrësish përbëhej nga djem dhe vajza të shkollave të mesme nga Novi Pazari dhe qytetet përreth të cilët organizojnë festën e Ditës së Shëndetit Mendor më 10 tetor 2023 në Novi Pazar.

Programi i mundësoi grupit të eksplorojë identitetet e tyre dhe rolet e identitetit në shoqëri, në mënyrë që të njohë modelet e imponuara shoqërore dhe të përshkruajë reagimin e mjedisit ndaj përpjekjes për të lënë të njëjtat modele. Në këtë mënyrë, grupi mësoi për konceptet kryesore që u trajtuan në këtë program, si konceptet e përfshirjes dhe ndërkulturës.

Më shumë informacion rreth këtij programi mund të gjeni në linkun e mëposhtëm:

Festimi i Ditës së Shëndetit Mendor dhe programi “Mes nesh” është pjesë e një projekti më të madh të quajtur “Të rinjtë ndërtojnë komunitete paqësore dhe gjithëpërfshirëse”, i cili mbështetet nga Fondacioni Rinor Evropian i Këshillit të Evropës dhe i cili zbatohet në periudhën nga 1 korriku deri më 31 tetor 2023 nga Iniciativa Rinore për të Drejtat e Njeriut në Serbi.

Go to TOP