Dinari përfundon në Kushtetuese, juristët me mendime të ndryshme për gjasat pezullimit të rregullores së BQK-së

Fillimisht pezullim e më pas interpretim nëse neni 35 i Rregullores së Bankës Qendrore është në përputhje me Kushtetutën ka kërkuar një avokati serb, Vasilije Arsiq. Kërkesën për vlerësim ai e ka dorëzuar në gjykatë, por juristët, presin që e njëjta të mos merret parasysh.

Beteja kundër rregullores së Bankës Qendrore që prek edhe përdorimin e dinarit, ka kaluar në një nivel tjetër, në Gjykatën Kushtetuese.

Avokati serb Vasilije Arsiq, i është drejtuar këtij institucioni duke pretenduar se neni 35 i rregullores së BQK-së është anti-kushtetuese.

Arsiq i ka thënë TV Dukagjinit se rregullorja është diskriminuese dhe e shkelë të drejtën e pronësisë.

Kërkesën tha se e ka dorëzuar si person fizik në interes dhe mbrojtje të drejtave të komunitetit serb.

“Banka Qendrore nuk ka autorizim që të nxjerr kësi lloj rregulloreje dhe të rregullojë kushtet si përdoret dinari në Kosovë. Mandatin dhe kompetencën e rregullimit e ka Kuvendi i Kosovës e jo Banka Qendrore, kjo është parapare edhe me nenin 11 të Kushtetues. Rregullorja dhe ky nen 35 i Bankës Qendrore është i kundërligjshëm dhe me këtë edhe kundër Kushtetutës”, ka deklaruar Vasilije Arsiq, avokat.

Gjykata Kushtetuese tregon se kërkesa është aktualisht në fazën fillestare të procedimit.

“Më 20 shkurt 2024, në Gjykatën Kushtetuese është pranuar kërkesa e parashtruar nga avokati Vasilije Arsic, i cili konteston kushtetutshmërinë e nenit 35 të Rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) për operacione me para të gatshme. Kjo kërkesë është aktualisht në fazën fillestare të procedimit”.

Përderisa Arsiq është optimist se kërkesa e tij do të merret parasysh nga Gjykata Kushtetuese, sepse e ka arsyetuar mirë bazën juridike, kaq optimist nuk është avokati, Ardian Bajraktari.

“Neni 113 të Kushtetutës në të cilin në mënyrë taksative është e paraparë kategoria e personave të cilët përkatësisht përfaqësuesve të institucioneve të cilët mund të parashtrojnë çështje në Gjykatën Kushtetuese. Kuvendi përkatësisht numër i caktuar i deputetëve, pastaj Qeveria, avokati i popullit, ndërsa sa i përket çështjes në mënyrë individuale ato mund të pasi të jenë shterur të gjitha mjetet e rregullta në sistemin e rregullt gjyqësor”, ka thënë Ardian Bajraktari, avokat.

Për dinarin dhe për fazën tre mujore të tranzicionit është diskutua edhe në takimin e rregullt të presidentes, Vjosa Osmani, me ambasadorin amerikan, Jeffrey Hovenier.

Pos kësaj Presidenca thotë se u diskutua edhe bashkëpunimi për sa i përket agjendës ndërkombëtare në muajt në vijim si dhe për bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes.

Go to TOP