Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Rahovec vërshimet: Kompensohen të dëmtuarit, pas një viti

Banorët e Rahovecit janë kompensuar tek tashti për dëmet nga vërshimet e 17 shtatorit të vitit të kaluar.

Ndihma qeveritare u vlerësua të jetë e vonshme. Gjithsesi, përfituesit  e 90% të dëmeve e që janë 323 familje, thanë se paratë do ti përdorin për renovime.

Drejtori për ekonomi, zhvillim dhe turizëm, Erhan Morina, tha se si komunë kanë marrë masat e nevojshme në hapjen dhe rregullimin e shtretërve të përrenjve me qëllim që të mos përsëriten dëmtime si ato të 17 shtatorit të 2022-ës.

Go to TOP