BQK: Guvernatori Ismaili zhvillon dialog të frytshëm me zyrtarë të nivelit të lartë të Fondit Monetar Ndërkombëtar

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), i shoqëruar nga Zëvendësguvernatori Z. Fusha, është angazhuar në një sërë takimesh konstruktive me përfaqësues të nderuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), gjatë takimeve pranverore që po mbahen në Washington D.C. Këto sesione të takimeve ofruan një mundësi të shkëlqyer për të diskutuar zhvillimet e rëndësishme dhe progresin e vazhdueshëm brenda BQK-së.

Në një takim me Zëvendësdrejtorin Menaxhues Z. Bo Li, Guvernatori Ismaili zhvilloi diskutime të cilat ishin të fokusuara në zhvillimet kryesore brenda sektorit financiar. Duke theksuar rolin vendimtar të FMN-së, Guvernatori Ismaili theksoi mbështetjen e dhënë BQK-së nga FMN-ja në forcimin e kapaciteteve të saj institucionale dhe zbatimin me sukses të rekomandimeve nga misionet e FMN-së.

Guvernatori Ismaili mori pjesë në Plenarin e Komitetit Ndërkombëtar Monetar dhe Financiar (IMFC), si përfaqësues i Republikës së Kosovës në Bordin e FMN-së. Ky forum i nivelit të lartë, i cili përfshinte pjesëmarrjen e Drejtoreshës Menaxhuese të FMN-së, Znj. Georgieva, Guvernatori Ismaili paraqiti argumentet mbi çështjet urgjente të stabilitetit financiar, jetike për përkushtimin e BQK-së duke rritur qëndrueshmërinë e sektorit financiar.

Një aspekt i dukshëm i takimeve pranverore ishte bashkëbisedimi i Guvernatorit Ismaili me Z. Alfred Kammer, Drejtor i Departamentit Evropian në FMN. Gjatë këtij diskutimi, Guvernatori Ismaili ritheksoi kontributin e konsiderueshëm të FMN-së në agjendën reformuese të BQK-së. Ai vlerësoi asistencën teknike të ofruar nga FMN-ja dhe theksoi rolin kritik të bashkëpunimit ndërkombëtar në avancimin e objektivave të BQK-së.

Gjatë gjithë këtyre diskutimeve, Guvernatori Ismaili rikonfirmoi rëndësinë kryesore të ruajtjes së stabilitetit dhe qëndrueshmërisë financiare. Teksa ai vazhdon të shtyjë përpara reformat dhe të nxisë partneritetet strategjike, BQK-ja mbetet e përkushtuar në misionin e saj për të siguruar stabilitetin financiar të Republikës së Kosovës. /Kosova.info/

Go to TOP