Miratohet në lexim të parë rregullorja e re e Kuvendit

Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar në lexim të parë rregulloren e re të legjislativit, e cila u përkrah nga gjitha grupet parlamentare.

Kryetari i komisionit për legjislacion, njëherësh deputeti i LVV-së, Adnan Rrustemi tregoi risitë e kësaj projekt-rregullore.

“Draft-rregullorja defion procedurat për seancën konstitutive në përputhje me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2014, kryesimin e seancës në rastin e refuzimit të seancës konstituive, nominimin dhe zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, përcakton mënyrën e zgjedhjes së kryetarëve, proceduarën e zgjedhjes së nënkryetarëve dhe procedurën e nominimeve të zgjedhjes së nënkryetarëve të pakicave. Për të shmangur vonesat procedurale forcon rolin e kryetarit të Kuvendit në çështjet si përgatitja dhe propozimi i rendit të ditës, shpërndarja e projektligjeve por në esencë nuk pakëson kompetencat e kryesisë së Kuvendit. Formalizon dhe normon praktikën aktuale të konsultimit me shefat e grupeve parlamentare rreth rendit të ditës, numrit dhe përbërjes së komisioneve të Kuvendit, duke krijuar konferencën e kryetarëve si një organ të ri të Kuvendit. Fshihen dispozitat për procedurat e heqjes së imunitetit të deputetit në përputhje me aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2011. Me nen të veçantë rregullon organizimin e grupeve të grave deputeteve, grupeve të tjera jo formale dhe grupeve të miqësisë. Përcakton të drejtat dhe përgjegjësisë të deputetëve që të ofrohen mbështetje për deputetët, në anën tjetër përcakton papërgjegjësinë e deputetit për të marrë pjesë në procesin e votimit në seancë dhe përcakton rregullat kur mungon në seancë plenare apo mbledhje të komisioneve”, tha ai.

Megjithëse i dha mbështetje në lexim të parë, shefi i grupit parlamentar të PDK-së, Abelard Tahiri, tha se duhet shqyrtohet edhe disa çështje gjatë grupeve punuese. Ai tha se masat disiplinore që janë propozuar karshi deputetëve nuk duhet të cenojnë punën e lirë të deputetit.

“Ka mangësi që duhet të adresohen në mes dy leximeve. Janë disa aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese që nuk janë të përfshira në rregullore. Siç është konstituimi i Kuvendit, ku aktvendimi e Gjykatës Kushtetuese e bënë të qartë kur konstitutohet Kuvendi, ndërsa propozimi i ri në rregullore bie ndesh me këtë, pasi kuvendi nuk konstituohet pa u zgjidhur të gjithë nënkryetarët e Kuvendit. Prandaj janë edhe disa çështje të tjera, mirëpo që duhet të adresohen në mënyrë që rregullorja mos të bie ndesh me disa prej vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. Po ashtu edhe tek masat disiplinore të deputetëve, kjo pjesë përcakton saktë me Kushtetutën, duhet të jetë përputhje të plotë pasi nuk mund të shkohet me masa disiplinore që e cenojnë punën e lirë të deputetit”, tha ai.

Përkrahje draft-rregullores i dha edhe LDK-ja përmes deputetit, Driton Selmanaj.

“Kemi një dokument bukur mirë të konsoliduar. Thash se shumë probleme që kanë dal proces të funksionalitetit të kuvendit pretendojmë se janë adresuar. Po ashtu edhe aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese për shumë çështje që lidhen me Kuvendit pretendojmë se kemi arrit të adresojmë. Por do të kemi mundësinë që edhe në lexim të dytë të adresojmë disa çështje që kërkojnë sqarime më shumë”, tha ai.

Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri tha se Kuvendi është i vonshëm në miratimin e rregullores së re, pikërisht për shkak të mazhorancës së sotme, e cila më herët ka qenë në opozitë.

“Arsyeja pse s’kemi pasur rregullore të re është se LVV-ja sa ka qenë në opozitë nuk ka marrë pjesë në grupe punuese. Ajo çka kemi bërë ne si grupe parlamentare është se kemi marrë pjesë aktivisht në përpilimin e saj”, deklaroi ai, pasi mbështeti draft-rregulloren.

Go to TOP