Prizren: Zbog prijave verbalne prijetnje od strane policajca, 30 dana pritvora građaninu jer je i u 5 (pet) slučajeva osuđen pravosnažnom presudom…

Osnovni sud u Prizrenu odredio je meru pritvora F.M. -u, nakon što je prema navodima policajca zapretio istom. Na suđenju „Dana 4. avgusta, u podne u Prizrenu, okrivljeni FM je, zbog ranijeg problema koji je imao sa oštećenim – policajcom, optuženi FM, ozbiljno zapretio da će izazvati nešto šta loše, kako bi zastrašio, na takav način da kritičnog dana, dok je oštećeni šetao ulicom, slučajno sretne okrivljenog, gdje okrivljeni prvo vrijeđa oštećenog, a zatim mu se obrati riječima „u šta me gledate?“ … “, u tom slučaju uzrokuje strah, tjeskobu i ličnu nesigurnost oštećenog za njegov život i život njegovih članova porodice” izvještava Gazeta Sinjali prenosi Kosova.info.

Potpuno obaveštenje:

Prizren, 5. avgusta 2021. – Osnovni sud u Prizrenu, Opšte odeljenje, sudija postupka – Fidan Hoxha, odredio je meru pritvora u trajanju od trideset (30) dana, koja će se računati od trenutka hapšenja 04.08. .2021 i može trajati do 03.092021., Protiv optuženog FM, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo: zastrašivanje, iz člana 181. st. 3 Krivičnog zakonika Republike Kosovo

U slučaju istražnog pritvora protiv okrivljenog F: M., Sud je ocijenio da postoje zakonski razlozi za određivanje pritvora, a iz dokaza prikupljenih do ove faze proizlazi osnovana sumnja:

  • Dana 4. avgusta, u podne u Prizrenu, okrivljeni FM je, zbog ranijeg problema koji je imao sa oštećenom stranom – policajac, optuženi FM, ozbiljno zapretio da ću mu naneti bilo kakvu štetu, kako bih zastrašio na način da kritičnog dana, dok je oštećeni šetao ulicom, slučajno sretne okrivljenog, gde okrivljeni prvo uvredi oštećenog, a zatim mu se obrati rečima “sa čim me gledate?” ….”, u tom slučaju uzrokuje strah, tjeskobu i ličnu nesigurnost oštećenog za njegov život i život njegovih članova porodice.

Hoće li se ove činjenice osporiti, procijenit će se u daljim fazama krivičnog postupka.

Prilikom određivanja pritvora sud je uzeo u obzir činjenicu da je istraga u ovom predmetu u ranoj fazi, a puštanjem okrivljenog može pobjeći i izbjeći krivično-istražni postupak.

Iz navedenog je sudija postupka ocijenio da je pritvor okrivljenom više nego neophodan, s obzirom na težinu krivičnog djela, kao i činjenicu da je optuženi FM, u prošlosti bio optužen za ometajući službeno lice protiv potpuno iste oštećene strane, takođe optuženog FM, isti je u 5 (pet) slučajeva osuđen pravosnažnom presudom, vidi se da je zadržavanje okrivljenog u pritvoru razumno i potrebno u ovoj fazi krivičnog postupka, radi uspješne i efikasne provedbe krivičnog postupka.

Napomena: Protiv ove odluke nezadovoljna strana ima pravo žalbe, Apelacionom sudu žalba protiv ove odluke ne odgađa njeno izvršenje.

Go to TOP