SRB-BIH-HR

Objavljivanje presude optuženom Nijazi Kryeziu se odgađa

U Prizrenskom sudu danas je odloženo saopštenje protiv optužene Nijazi Kryeziu, optuženog za zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo optužuje Kryeziua da je sklopio ugovor bez tendera dok je radio u općini, a šteta nastala zaključenjem ovog ugovora procjenjuje se na 7 hiljada i 200 eura. Ročište za objavljivanje presude bivšem direktoru uprave trebalo je biti održano danas u 14:00. Međutim, sud je zaključio da glavnu raspravu o okončanju dokaznog postupka treba ponovno otvoriti.

Predsjedavajuća sudija, Raima Elezi, utvrdila je da je u optužnici kao dokaz tužilaštva predloženo čitanje revizorskog izvještaja o finansijskim izvještajima opštine Prizren za 2015. godinu, ali ovaj dokument nije priložen spisu predmeta. Tužilaštva, Mehdi Sefa, bio je dužan dostaviti gore navedeni izvještaj u zakonskom roku od 3 dana.

Ročište je nastavljeno prikupljanjem dokaza. Tužilac Sefa je također predložio sudu da pročita nalog za plaćanje obaveze koji su potpisali Bashkim Lubovci, Nijazi Kryeziu i Shpresa Vula u iznosu od 1.200 eura i odluku koju je potpisao bivši gradonačelnik Ramadan Muja. Nakon čitanja dokaza, strane su ostale potpuno blizu konačne riječi sa prethodnih ročišta. Današnja revizija je završena, a najava je zakazana za 21. septembar 2021. Njazi Kryeziu optužen je za period januar – decembar 2015. godine, kada je bio direktor urbanizma u Prizrenu pod vođstvom bivšeg gradonačelnika Ramadana Muje.

Tužilaštvo optužuje Kryeziua da je bez otvaranja bilo kakvog tenderskog postupka sklopio ugovor sa TV Opinion za emitiranje reklamnih spotova radi senzibiliziranja javnosti za legalizaciju bespravno izgrađenih zgrada za potrebe Uprave za urbanizam koju je vodio. Smatra se da je šteta nastala zaključenjem ovog ugovora u ukupnom iznosu od 7 hiljada i 200 eura, za period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, u iznosu od 600 eura mjesečno. KALLXO.com izvještaji o ovom slučaju mogu pronađite ih na ovom – LINK