Krist Đoka i drugi policajci proglašeni su krivim za nasilje u policijskoj stanici

Bivši komandir Policijske stanice u Đakovici, Kristë Gjokaj, zajedno sa Shabanom Limanijem, Gëzim Biblekajem, Agronom Idrizijem i Milotom Ukajnom osuđen je od strane Suda u Gjlaniju u vezi sa krivičnim delom zlostavljanja u vršenju službene dužnosti. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 120 dana, kaznu koja je zamijenjena novčanom kaznom od 2 hiljade eura uz pristanak osuđenih. Ostali policajci, Gëzim Biblekaj i Agron Idrizi, osuđeni su na po 90 dana zatvora, što je zamijenjeno novčanom kaznom od 1.000 eura. Milot Ukaj osuđen je na 150 dana zatvora, ali je ova kazna zamijenjena novčanom kaznom od 1.500 eura, dok je Sh. L. je osuđen na 90 dana zatvora, ali je zamijenjen novčanom kaznom od 700 eura.

U međuvremenu, tadašnji nadređeni policajac, Bekim Preqi, oslobođen je krivice za “zlostavljanje u vršenju službene dužnosti ili javne vlasti”. Sud u Gnjilanu saopštio je da je bivši zapovednik policije u Đakovici Kristë Gjokaj, koji se nalazio na mestu komandanta Policijske stanice u Đakovici, 14. novembra 2018. godine, oko 02:55 časova, u zgradi Policijske stanice u Đakovica, sada je maltretirao oštećenog MR iz Prištine, na način da je, dok je bio uhapšen i vezan sa lisicama, pod sumnjom da je počinio krivična dela.

To je potvrđeno na osnovu policijskog izvještaja koji je ovim radnjama počinio krivično djelo “zlostavljanje u vršenju službene dužnosti ili javne vlasti”. Optuženi Gëzim Biblekaj, Agron Idrizi i Milot Ukaj tokom službene dužnosti, budući da su policijski službenici, prema sudskom obavještenju, sada maltretirali oštećenog MR, na način da je, dok je bio uhapšen i vezan lisicama zbog sumnje da je počinio krivično djelo krivična djela, da bi se izvukla informacija, oštećena osoba udara rukama i nogama po različitim dijelovima tijela. Ovim radnjama u saizvršilaštvu počinile su krivično djelo “zlostavljanje u vršenju službene dužnosti ili javne vlasti”.

Optuženi Shaban Limani, koji je bio na poziciji odgovornog za Pritvorski centar u Policijskoj stanici u Đakovici, nije ispunio svoje službene dužnosti, na način što je oko 04:24 sati omogućio optuženima Ukaju, Biblekaju i Idriziju da uđu u ćelija u kojoj se nalazio oštećeni MR, gdje su ga maltretirali, fizički napali. Strane imaju pravo žalbe na ovu odluku Apelacionom sudu.

Go to TOP