KPM lanson projektin për të dhënat e mbi 250 media audiovizuele

Komisioni i Pavarur i Mediave në Kosovë sot ka lansuar projektin “Baza e të dhënave e mediave audiovizuele të Kosovës”.

Kryetari i KPM-së, Jeton Mehmeti, tha se së kjo platformë e re është arritur dhe është realizuar në bashkëpunim me OSBE-në.

Ai tha se harta digjitale e mediave audiovizuele në Kosovë ka për objektiv rritjen e transparencës së të licencuarve. Sipas tij, përmes kësaj data baze do t’i ofrohet publikut mundësia më e lehtë të qasjes për të marrë informata bazike për të licencuarit të KPM-së.

Linku i platformës:

Go to TOP