Diskutime të ashpra gjatë komisionit për rezerva, mbyllet takimi pa rezultat

Komisioni Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore, keqpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore nëpërmjet kualifikimit të procedurës si sekret shtetëror për furnizime të tilla ka mbajtur mbledhje rreth kërkesave për sjellje të dokumentacionit.

Por kjo mbledhje rezultoi vetëm në diskutime e përplasje të ashpra nga pozita e opozita.

Mbledhja mbi njëorëshe në fund përfundoi në qorrsokak, ku kryetari, Rashit Qelaj u detyrua ta mbyllte takimin.

Go to TOP