Vlada Kosova inicira program stažiranja za 100 kandidata u državnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou

Kancelarija Premijera, kancelarija za pitanja Zajednica, u saradnji sa Norveškom Ambasadom, otvorila je konkurs za: “Program stažiranja u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou”. Radi sticanja profesionalnog radnog iskustva u cilju olakšanja pronalaženja održivog posla u budućnosti. Učesnicima programa će biti osigurana naknada od 150 eura mjesečno za šest mjeseci.

Poziv se odnosi za na studente završnih godina bilo osnovnih ili master studija iz većinske i nevećinske zajednice. I uticati na povećanje zastupljenosti nevećinskih zajednica u javnim institucijama.

U slučaju da zbog veličine opštine ne raspolažu dovoljnim kapacitetima da stažisti imaju neophodne uslove za rad bit će im ponuđena mogućnost rada u institucijama na centralnom nivou. U prilošci se nalazi link sa pozivom.

Po završetku programa stažiranja, svi stažisti koji su uspešno završili program će dobiti sertifikat. Samo kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće pozvani na pismeni test. Kandidati koji osvoje dovoljan broj poena, biće pozvani na intervju.

Nakon odabira knadidata za stažiranje istima će biti obezbeđen beplatan kurs albanskog odnosno srpskog jezika. Kurs je predviđen da traje tri meseca, i nakon uspešno završenog kursa kandidati će početi sa stažiranje. Tokom trajanja kursa kandidati neće primati novčanu nakadu. Ali i prijave kandidata koji su učestvovali u programu stažiranja neće biti razmatrane.

Aplikacioni obrazac se može naći na: http://www.zck-ks.net ili www.kryeministri-ks.net

Rok za apliciranje počinje od datuma objavljivanja, 27.07.2021 do 10.08.2021 godine u 16:00 časova.
Zainteresovani kandidati treba da dostave svoja dokumenta (upakovana u kovertu) u ul. Majke Tereze, Zgrada Vlade Kosova, šesti sprat, kancelarija br. 606

Go to TOP