Kosova.info

Serbi: Çështja kryesore e së ardhmes është ruajtja e energjisë, një nga mesazhet e konferencës: Transformimi drejt një të ardhmeje të qëndrueshme

Beograd, 30 nëntor 2022

Në konferencën e mbajtur sot nga Odën e Tregtisë Gjermano-Serbe dhe kompanisë Siemens në hotelin Hilton, një nga konkluzionet ishte se sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm të biznesit për shkak të ndryshimeve klimatike janë bërë paradigma e sotme, pra domosdoshmëria që ka imponuar vetë, dhe se është bërë shumë më se e dëshirueshme në zinxhirin nga institucionet te konsumatorët, thuhet në përfundim.

Gjatë konferencës, përfaqësues dhe ekspertë të kompanive prezantuan sfidat e dispozitave mjedisore dhe veprimeve konkrete në drejtim të transformimeve të gjelbra, teknologjive të avancuara dhe inovacioneve në industri që janë kyçe për ndryshim. Po ashtu, përfaqësues të AHK Serbia shprehën gatishmërinë e tyre për të ofruar mbështetje për kompanitë për konkurrencë më të mirë në tregjet e huaja, transmeton Kosova.info.

“Duke pasur parasysh kohët e trazuara dhe sfidat me të cilat përballet ekonomia globale, është thelbësore që të gjitha kompanitë në Serbi, përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të bazojnë operacionet e tyre në postulatet e qëndrueshmërisë dhe qëllimeve “të gjelbërta”. Megjithatë, zhvillimi i qëndrueshëm duhet të jetë detyrë e të gjithëve: shtetit, shoqërisë dhe biznesit, por edhe profesionit, konsumatorëve dhe të gjithë qytetarëve. Në këtë rrugë nuk duhet të ketë vonesa, kjo është detyra për sot”, është përfunduar në konferencën “Transformimi drejt një të ardhmeje të qëndrueshme” organizuar nga Oda Ekonomike Gjermano-Serbe (AHK Serbia) dhe kompania Siemens.

Sipas Ivan Smilkoviq, anëtar i Bordit të Drejtorëve të AHK Serbia, kompanitë serbe që aspirojnë të jenë pjesë e zinxhirëve të furnizimit gjerman dhe evropian do të duhet të ndërmarrin veprime konkrete në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të përafrojnë operacionet e tyre me standardet më të fundit mjedisore, por edhe me procedurat në lidhje me të drejtat e njeriut në vendin e punës. Në Gjermani, më 1 janar 2023, do të hyjë në fuqi një ligj i ri për zinxhirët e furnizimit, sipas të cilit të gjitha kompanitë me më shumë se 3000 punonjës do të duhet të raportojnë çdo vit në qeveri për statusin e të drejtave themelore të njeriut dhe respektimin e dispozitave mjedisore. në zinxhirët e furnizimit. Nga viti 2024 ky do të jetë detyrim i të gjitha kompanive me mbi 1000 punonjës.

“Oda Ekonomike Gjermano-Serbe, në kuadër të komitetit “Zinxhirët e furnizimit në Serbi”, do të ndihmojë kompanitë serbe që bëjnë biznes me Gjermaninë në përshtatjen me rregulloret e reja dhe do t’i mbështesë në rrugën drejt biznesit të qëndrueshëm”, tha Smilkoviq. AHK Serbia tashmë po zbaton projektin Young Energy Europe, i cili u mundëson profesionistëve të rinj të përmirësojnë aftësitë e tyre në fushën e efiçiencës së energjisë dhe së shpejti do të nisë një Business Desk për hidrogjenin e gjelbër si një shtysë për ekonominë për fillimin e projekteve të qëndrueshme dhe trajnime për menaxhimin emetimet e CO2 në kompani.

Medeja Llonçar, menaxher i përgjithshëm i Siemens për Serbinë, Kroacinë dhe Slloveninë, theksoi se kjo kompani është zotuar të jetë neutrale ndaj karbonit deri në vitin 2030 dhe të zvogëlojë gjurmën e CO2 të furnizuesve të saj me 20 për qind. Sipas saj, transformimi i gjelbër, teknologjitë e avancuara dhe inovacioni i vazhdueshëm në industri janë përgjigje për sfidat e shumta me të cilat po përballet ekonomia.

“Ky vit me fatkeqësi në mbarë botën na tregoi se si do të duket bota nëse nuk i trajtojmë problemet. Informacioni se tashmë më 8 korrik 2022 në Serbi i kemi përdorur të gjitha burimet natyrore për këtë vit do të thotë se sot po i shfrytëzojmë resurset për brezat e ardhshëm. Pikërisht për këtë duhet të merremi me zhvillimin e qëndrueshëm sot, në mënyrë që e nesërmja jonë e përbashkët të jetë e sigurt. Një ekonomi e qëndrueshme nuk është e mundur pa zgjidhje inovative dhe kompanitë që projektojnë dhe investojnë në zhvillimin e tyre kanë një përgjegjësi të madhe në arritjen e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm. Jemi të vetëdijshëm që liderët në industri duhet të jenë edhe lider në biznesin e qëndrueshëm, por është e rëndësishme të kuptojmë se kjo është një detyrë për të gjithë shoqërinë”, tha drejtori i Siemens.

Si pjesë e konferencës, u mbajt një panel ku përfaqësues të biznesit dhe të profesionit diskutuan se si të bëjnë biznes me përgjegjësi në kohë sfiduese dhe si kompanitë mund ta transformojnë biznesin e tyre drejt një të ardhmeje të qëndrueshme. Me atë rast prof. Dr. Zhelko Gjurishiq (Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Universiteti i Beogradit) theksoi se çështja kryesore e së ardhmes nuk janë burimet, por ruajtja e energjisë. “Po ashtu, arsimi është i rëndësishëm dhe duhet të fillojë nga shkolla. Pse të mos jetë çdo shkollë në Serbi blerës-prodhues, sepse në këtë mënyrë mund të prodhojnë 80 për qind të energjisë që përdorin në çatinë e tyre”, thotë Prof. Gjurishiq.

Nebojsha Petroviq (Rrjeti Elektrik i Serbisë – EMS) theksoi se efikasiteti energjetik është kyç për këtë kompani dhe se ata janë në krye të Evropës në atë zonë me një nivel humbje prej dy për qind. Millosh Gjukanoviq (Henkel Serbia) tha se po afrohet momenti për të gjithë furnizuesit në Serbi që do të detyrohen të operojnë në mënyrë të qëndrueshme dhe të përgjegjshme, ndërsa Ivan Smilkoviq (ProCredit banka) shtoi se kompanitë që dëmtojnë mjedisin tashmë kanë probleme në sigurimin e mbështetjes financiare, dhe së shpejti as që do të jetë e mundur.

escort mersin - izmir escort