SRB-BIH-HR

Mehmeti: 974 miliona evra novih kredita dale su poslovne banke

Guverner Centralne banke Kosova Fehmi Mehmeti rekao je da su samo tokom 2021. godine komercijalne banke izdale nove kredite u iznosu od 974 miliona eura.

Ako posmatramo bankarski sektor kao glavnu komponentu finansijskog sektora, uprkos rizicima koji su se očekivali tokom perioda pandemije, tek tokom 2021. godine uspio je izdati nove kredite u iznosu od 974 miliona eura, čime su ukupni krediti bili 3,5 milijardi eura ili sa godišnjim povećanjem od 12 posto. Nastavlja se povećanje imovine. Imovina u bankarskom sektoru obilježila je 5,6 milijardi eura ili s godišnjim rastom od oko 15 posto … Također, bankarski sektor nastavlja imati visoko povjerenje javnosti, pa smo kao rezultat povećali depozite koji su dosegli 4,5 milijardi eura sa povećanjem od 14,5 posto.

S druge strane, kamatna stopa na kredite pala je na 6 posto, što je olakšalo pristup finansijama“, rekao je on.

S druge strane, nenaplativi krediti (loši krediti), čak i nakon okončanja moratorija koji je bio period restrukturiranja, i dalje su niski, označavajući 2,6 posto. Guverner Mehmeti pokazao je i način profita banaka u prvoj polovini ove godine koje su obilježile 55 miliona eura. Prema podacima iz juna, oko 55 miliona eura je profit banaka. Banke nastavljaju održavati stopu profita koju imaju godinama, a u stvarnosti to nije rezultat povećanja kamatnih stopa, već rezultat boljeg upravljanja troškovima ili smanjenja troškova koje banke stvaraju. Sada imamo samo jednu stvar ne samo kao Kosovo, već i na globalnom nivou da nešto dobro izlazi iz krize.

Od ovog slučaja bili smo vrlo oprezni u pomaku u digitalizaciji bankarskog sektora. Međutim, pandemija je ubrzala ovaj proces.

Sada je pomak prema digitalizaciji smanjio troškove, povećao efikasnost za klijente, ali i za banke“, rekao je.

Shfaq më shumë
//chooxaur.com/4/3473483