Konzulati i ambasade sa hiljadama evra koji premašuju bankovna ograničenja

Kosovske diplomatske i konzularne misije premašile su hiljade evra bankarskih limita, kao rezultat nedostatka nadzora od strane Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore (MSPD). Ovo je nalaz Državne revizije za Ministarstvo vanjskih poslova i dijaspore, objavljen u izvještaju za 2020. Konzulati u Stuttgartu, Minhenu, Dusseldorfu, ambasada Kosova u Bernu, konzulat u Ženevi, bile su neke od diplomatskih misija za reviziju utvrdio je da su u nekim slučajevima premašili dvostruko ograničenje od 50 hiljada eura. dozvoljeno je imalo 50.000 eura, dok je prekoračeno bilo 63.070 eura (decembar) i 52.439 eura (maj), Dizeldorf je dozvolilo limit od 50.000 eura dok je premašivalo 235.984 eura, Ambasada Kosova u Bern je dopustio limit od 50.000 eura, dok je premašio 68.959″, a konzulat u Ženevi dozvoljeni limit bio je 50.000 eura, dok je višak bio 67.426 eura”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Prema revizoru, zadržavanje sredstava iznad dozvoljenog bankovnog limita, osim što je u suprotnosti sa Administrativnim uputstvom MVPD-a, može uticati na povećanje troškova u DKP-u. Državna revizija je na kraju izvještaja dala preporuke ministar MVPD, Ministar bi trebao povećati nivo nadzora nad DKP-ima kako bi osigurao da oni ne prelaze dozvoljene limite za držanje sredstava na odgovarajućim bankovnim računima, kako bi potencijalno izbjegli nerazumne troškove”, navodi se u izvještaju. Spoljni poslovi i dijaspora, Donika Gërvalla, složila se sa ovim nalazima KDR.

Go to TOP