Diferenca të mëdha në paga në vendet evropiane

Pagat mesatare  në Evropë ndryshojnë shumë. Vendet e Evropës Veriore dhe Perëndimore kanë pagat mesatare neto më të larta, ndërsa vendet e Evropës Lindore dhe Jugore regjistrojnë shifra shumë më të ulëta. Euronews Business bëri një analizë bazuar në të dhënat e Eurostat për vitin 2023. Zvicra kryeson listën me një pagë mesatare vjetore neto prej 85,582 €, dukshëm më e lartë se çdo vend tjetër në rajon.

Islanda dhe Luksemburgu vijojnë me paga mesatare vjetore neto prej 53,885 euro dhe 49,035 euro, respektivisht. Ata kanë ende paga vjetore neto mbi 45,000 euro në Norvegji dhe Holandë.

Mesatarja evropiane është 28,217 euro. Vende si Franca (31,481 €) dhe Suedia (33,926 €) tejkalojnë paksa mesataren e BE-së, ndërsa të tjerat, duke përfshirë Italinë (24,207 €) dhe Spanjën (23,568 €), janë nën të.

Në anën tjetër të spektrit, vende si Turqia dhe Bullgaria raportojnë pagat mesatare vjetore neto më të ulëta, përkatësisht 8,968 euro dhe 9,355 euro. Vendet e Evropës Lindore si Rumania (11,105 €) dhe Hungaria (12,456 €) janë gjithashtu në fund të renditjes. Ndër pesë vendet me pagën mesatare vjetore neto më të ulët është Kroacia me 12,330 euro.

Go to TOP