Driver Booster - Download Free for Windows 11, 10, 8, 7

Driver Booster: Free updater for Windows 11/10. Renew drivers for graphics, USB, audio, screen, network, printer, and mouse efficiently.!
Get it now for FREE !

Driver Booster Driver Booster Download

Borrell: Të drejtat e njeriut i kapërcejnë kufijtë dhe kulturat

Në Ditën e të Drejtave të Njeriut, Bashkimi Evropian i bashkohet botës në festimin e 75-vjetorit të miratimit të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut (UDHR).

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell, ka thënë se të drejtat e njeriut i kapërcejnë kufijtë dhe kulturat.

Ai shtoi se është arritur përparim thelbësor gjatë 75 viteve të fundit.

“Krizat vazhdojnë të shumohen, dhe shumë shpesh janë gratë, fëmijët dhe personat në situata të cenueshme që mbajnë barrën më të rëndë të pasojave të luftës dhe konfliktit”, ka theksuar Borrell.

“Respektimi, mbrojtja dhe përmbushja e të drejtave të njeriut është thelbësore për nxitjen e drejtësisë dhe llogaridhënies dhe për t’i dhënë fund mosndëshkimit. Kjo është një nga vlerat dhe parimet themeluese të BE-së. Promovimi i respektit universal për të drejtat e njeriut është gjithashtu një prioritet kyç i veprimit të jashtëm të BE-së, për të cilin ne jemi të vendosur me vendosmëri”.

Ai potencoi se BE-ja gjithashtu do të vazhdojë të dënojë shkeljet dhe abuzimet e të drejtave të njeriut, shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar, diskriminimin, zvogëlimin e hapësirës qytetare dhe sulmet ndaj demokracisë dhe lirisë së medias kudo që të ndodhin.

Go to TOP