SRB-BIH-HR

Bivši pravni zastupnici SO Prizren, optuženi za korupciju, izjasnili su se da nisu krivi

Foto: Floridin Osmanaj

Izvještaji: Floridin Osmanaj 5. avgusta 2021,

Prizren – Arben i Shqipëron Krasniqi izjasnili su se da nisu krivi na prvom ročištu održanom u četvrtak u Osnovnom sudu u Prizrenu. Optuženi Krasniqi se terete za razmenu nepokretne imovine opštine Prizren, kršeći važeći zakon i presudu Prizrenskog suda. Nakon što su pročitali optužnicu tužioca Metuša Biraja, optuženi Krasniqi izjasnili su se da nisu krivi za krivično djelo za koje se terete, prenosi. Tužilac Biraj je dodao da će Tužilaštvo uložiti napore da vrijeme izvršenja krivičnog djela uvrsti u dispozitiv.

Dok su branioci optuženih, advokat Beštar Kolgeci i advokat Driton Shehu zatražili od tužilaštva da im dostavi spise predmeta radi pripreme i analize predmeta. Sledeće ročište zakazano je za 7. septembar 2021. godine u 09:00 sati Prema optužnici koju je 11. juna 2021. podiglo Osnovno tužilaštvo u Prizrenu, Arben Krasniqi, kao načelnik pravnog sektora opštine Prizren i Shqipëron Krasniqi , kao pravni zastupnik Opštine Prizren, i kao službena lica, u saizvršilaštvu, koristeći svoju službenu dužnost ili ovlašćenje, prekoračuju svoje službene nadležnosti, kako bi koristili drugoj osobi, na način na koji je Shqiponon Krasniqi, van -sudskog postupka koji se vodi u Osnovnom sudu u Prizrenu, ne protivi se predlogu predlagača, V.J, za regulisanje stranaka, protiv protiv-predlagača-Opštine Prizren, ovaj slučaj dokazan br.C.nr 521/18, u kom postupku je zastupao opštinu Prizren i u kom postupku je deo katastarske parcele 3036-4 CZ Prizren- imovina opštine Prizren, zamenjen za deo katastarske parcele 3038 -0- CZ, vlasništvo predlagača VJ, sve ovo u suprotnosti sa Zakonom o dodjeli na korištenje i zamjenu nepokretne imovine Općine, sa brojem 04 / L-144 i sa članom 11.

Optuženi nakon što su primili odluku Osnovnog suda u Prizrenu u predmetu C.nr 521/18 od 30.01.2019. Godine sastavili su službenu belešku prema kojoj ne podnose žalbu na ovu odluku i stavljaju predmet u A/A (adacta/završeno), a nakon toga predlagač VJ oprema sa građevinskom dozvolom gdje mu je omogućena izgradnja stambene zgrade “New Annex Euro Center“. Zbog toga se terete da su počinili krivično djelo “Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja” za koje je za ovo krivično djelo predviđena kazna od 6 mjeseci do 5 godina./ BetimipërDrejtësi