SRB-BIH-HR

Apelacioni poništava odluku Osnovnog suda Priština na osnovu zahtjeva prištinskog tužilaštva za ministra Aljiu

Apelacioni sud Kosova odobrio je zahtev Osnovnog tužilaštva u Prištini da poništi odluku i vrati predmet ministra životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Ljiburn Aljiu i drugi.

“Odluka Osnovnog suda u Prištini od 14.06.2021 je poništena i predmet je vraćen istom sudu na ponovno razmatranje. Osnovni sud u Prištini je svojom presudom od 14.06.2021 odbacio optužnicu Osnovnog tužilaštva u Prištini od 24.07.2020 i obustavio krivični postupak protiv optuženih L.A., A.O., Z.R., N.K., B.U. i M.B-P”, navodi se u obavijesti o žalbi.

U ovoj optužnici, osim Liburn Alija, Ardian Olluri, Zejnulla Rexhepi, Nazife Krasniqi, Bahtie Uka i Mimoza Berisha Prestreshi također su optuženi za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.

Prema optužnici koju je Osnovno tužilaštvo u Prištini podiglo 24. jula 2020. godine, pokazalo se da su Liburn Aliu, Ardian Olluri, Zejnulla Rexhepi, Nazife Krasniqi, Bahtie Uka i Mimoza Berisha Prestreshi optuženi da su u svojstvu službenika u Direkciji urbanizma u opštini Priština zloupotrebom službene dužnosti ili ovlašćenja, nesprovođenjem urbanističkog plana razvoja kao prostornog plana najvišeg nivoa koji je u naselju „Nova Priština“ zapadna zona obezbedio individualnu izgradnju za stanovanje, na takav način da je okrivljeni Liburn Aliu donio Odluku broj 05-351-290419 od 27.02.2017. godine, kao i rješenje 05 sa brojem 351-290419 od 21.06.2017. Odlukom Osnovnog suda u Prištini, 14. juna ove godine optužnice protiv njih su ukinute.

U obrazloženju Apelacionog navodi se da prvostepeni sud u pobijanoj odluci nije naveo razloge za odlučne činjenice u pogledu konkretnih radnji za svakog optuženog posebno, već je samo dao opću parafrazu i odmah zaključio da u konkretnom slučaju postoje dokazi što bi rezultiralo osnovanom sumnjom da su počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret. Prema Apelacionom, osporena odluka ne sadrži razloge koji su nedovoljni dokazi i iz kojih ne bi proizlazilo da su gore optuženi počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret. prvostepena odluka o odbacivanju optužnice i okončanju krivičnog postupka za sve optužene je generalizirana i zbog čega je sud bio dužan navesti jasne i konkretne razloge za svakog optuženog.

U odluci se navodi da je u slučaju odbacivanja ove optužnice prvostepeni sud morao razjasniti dužnosti i odgovornosti svakog optuženog posebno u okviru relevantnih ovlaštenja i da li su oni postupili u okviru ovih odgovornosti. preporučio prvostepenom sudu da otkloni gore navedene povrede, razjasni i obrazloži konkretne razloge za svakog optuženog, a zatim donese pravičnu i zakonitu odluku, u skladu sa zakonskim odredbama. Inače, šestorica optuženih izjasnili su se da nisu krivi na prvom ročištu održanom 30. aprila 2021. /Kosova.info