SRB-BIH-HR

Murati: Subvencija plate od 50% za sve koji zaposle žene i uslovi

Putem socijalne mreže ministar finasija Hekuran Murati je obznanio da je potpisao odluku o operacionalizaciji Mjere 1.3 – za podršku ženama u zapošljavanju. I da ova mjera predviđa subvencionisanje plaće od 50% (maksimalno 170 eura) za prva tri mjeseca za sve zaposlene žene od poreskog perioda od jula/2021. godine nadalje.


Kao i da nakon tromjesečnog perioda, taj iznos subvencionirat prema Mjeri 1.2, odnosno 10% bruto plaće. Ali da je neophodno da se nove zaposlenice nisu aktivne u poreskom periodu za mjesec jun 2021.

Aplikacija se, kao i za Mjeru 1.2, može podnijeti putem PAK EDI sistema kaže se u obavještenju. /Kosova.info