SRB-BIH-HR

Adnan Šteta izabran za predsjednika sarajevskog SDP-a

U nastavku Konferencije delegati će izabrati 25 članova kantonalnog odbora i 5 članova nadzornog odbora, dok će se na konstituirajućoj sjednici odbora izabrati sekretar, potpredsjednici i predsjedništvo organizacije

Na izvještajno izbornoj konferenciji SDP BiH Sarajevo delegati konferencije su izabrali za novog predsjednika Adnana Štetu, koji obavlja dužnost ministra saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo.

Prilikom svog obraćanja Šteta je naglasio da će zajedno izgraditi organizaciju koja će dalje graditi bolju državu, bolji grad i bolju partiju.

“Znamo kako to uraditi, zajedno mi to možemo, mi smo jedina partija koja ima kapacitet za ozbiljne promjene kakve Sarajevu i Bosni i Hercegovini trebaju i na nama je generacijska obaveza da se suočimo sami sa sobom i sa problemima koje tište naše društvo. Imamo generacijsku obavezu da napravimo krupne korake naprijed.

Današnji izbor je velika čast ali i mnogo veća odgovornost. Nemamo puno vremena i idemo na posao odmah. Dozvolite da moja ali i naša djela govore više od riječi.” Istakao je Šteta u svom govoru.

U nastavku Konferencije delegati će izabrati 25 članova kantonalnog odbora i 5 članova nadzornog odbora, dok će se na konstituirajućoj sjednici odbora izabrati sekretar, potpredsjednici i predsjedništvo organizacije.

Delegati Konferencije su jednoglasno podržali rad kadrova SDP-a u Vladi Kantona Sarajevo i rad gradonačelnice Grada Sarajeva.