Tri nevladine organizacije dobile subvencije iz Ureda premijera bez ispunjavanja kriterija 2020-te

Kancelarija premijera dala je subvencije u iznosu od 71 hiljadu eura za tri nevladine organizacije, koje nisu ispunile kriterijume. KALLXO.com je o ovom nalazu Državne revizije izvijestio u godišnjem finansijskom izvještaju za K P, za 2020. godinu, objavljeno ove godine. KALLXO.com zatražio je pristup javnim dokumentima u Uredu premijera kako bi saznao koje su organizacije imale koristi od subvencija. Jedna organizacija koristila je 20 hiljada eura, druga 24 hiljade eura, a treća 27 hiljada eura.

Kancelarija za pitanja Zajednica u okviru Ureda premijera, 6. oktobra 2020. godine, potpisala je ugovor o dodjeli sredstava sa nevladinom organizacijom “Equal to Equal E2E” sa adresom u opštini Sjevernoj Mitrovici grad Mitrovica. Projekat nosi naziv “Škola modernog i latino plesa kroz učešće i medije“, a ukupna vrijednost ovog ugovora bila je 20 hiljada eura.

Subvenciju za projekat za predmetnu organizaciju dodijelio je Ivan Milojević, direktor Ureda za pitanja Zajednica, a potpisala je Habiba Buševac, voditelj projekta i osoba koju je organizacija ovlastila.

Druga organizacija koja je dobila subvenciju iz Ureda premijera je “Inicijativa mladih sela Kuzmin” ili Inicijativa mladih seljana sela Kuzmin, sa adresom u Kuzminu, Kosovo Polje.

Naziv projekta bio je “Jačanje kapaciteta savjeta mladih i saradnja sa lokalnim vlastima“. Subvencija projekta za dotičnu organizaciju ponovo su dali Ivan Milojević, direktor Kancelarije za pitanja Zajednica i Aleksandar Ćirković voditelj projekta i osoba koju je organizacija ovlastila

U međuvremenu, subvencija od 27 hiljada eura koristila je nevladinoj organizaciji “Practice Youth” sa sjedištem u Gračanici. Projekt s kojim je organizacija profitirala financijskim sredstvima je “Jačanje umjetničkog aktivizma mladih“.

Subvenciju za ovu organizaciju potpisali su Ivan Milojević, direktor Kancelarije za pitanja Zajednica, i direktor organizacije Petar Ristić. Državna revizorska služba je u izvještaju za Ured premijera navela da se DR slaže sa zaključkom da su organizacije koje nisu ispunile kriterijume dobile subvencije.

Go to TOP