Štrpce: Potrošeno blizu 3 miliona ecra, a ne koriste socijalno stanovanje

Iako je socijalno stanovanje u opštini Štrpce završeno u proteklih pet godina, nikada se nije koristilo. Prema izveštaju DSL-a za ovu opštinu, ovi stanovi još nisu tehnički prihvaćeni. U izveštaju Državne službe za reviziju takođe se pokazuje da ukupna vrijednost ovih stanova iznosi 2.709.075 eura. Izvještaj takođe navodi da su ti socijalni stanovi već počeli da se oštećuju i počelo je sa krađom opreme.

“Ove zgrade niko ne koristi, nemaju osiguranje i ne održavaju se. Tokom posjete primijetili smo da su sve ove zgrade počele biti oštećene i ugrađena oprema u zgradu je ukradena. Prema menadžmentu, zgrade nisu tehnički prihvaćene zbog rušenja i postupka istrage”, kaže se u izvještaju revizora.

Podsjećamo da su prema članu 2.1 Uredbe 02/2013, sve budžetske organizacije dužne poduzeti potrebne mjere za dokumentovanje, zaštitu, evidentiranje, odlaganje i izvještavanje o nefinansijskoj imovini u svrhu efikasnijeg, efikasnijeg i ekonomičnijeg upravljanja, kako bi se nefinansijska imovina zaštitila od oštećenja i zloupotrebe, planiranje opreme i nabavke treba dobro analizirati i u skladu sa stvaranjem pretpostavki za njihovo funkcionisanje, uzimajući u obzir uvijek vrijednost za novac. Dalje, revizor je preporučio da se poduzmu hitne mjere kako bi se stvorili preduslovi za opremu koja se nalazi u skladištima i zgradama socijalnog stanovanja. staviti u upotrebu što je pre moguće. /Kallxo

Go to TOP