Preporuke za jezero Gazivode iz SAD (Dokument “Vašingtonskog sporazuma”)

Ambasada SAD objavila je konačni izvještaj Ministarstva energetike SAD-a za upravljanje vodama jezera Gazivode/Ujman, prema jednoj od obaveza iz sporazuma od 4. septembra, koji je potpisao bivši premijer Abdullah Hoti (Vlade koju je Ustavni sud Kosova proglasio neustavnom) u Bijeloj kući u Vašingtonu.

Ovaj izvještaj daje četiri preporuke za poboljšanje sigurnosti vodovodnog sistema Gazivode:

Ažuriranje vodne infrastrukture. Provesti preporuke Svjetske banke za popravak, održavanje i ažuriranje kanala Ibar-Lepenac, uključujući akumulaciju Mihaljić, kako bi se ojačala sigurnost vodovodnog sistema i sigurnost vode u regiji.

Implementirati nadzorni nadzor i prikupljanje podataka (SCADA) u hidroelektrani Gazivode/Ujman kako bi povećali prihode elektrane i dodatno podržali uravnoteženje opterećenja.

Koristeći SCADA sisteme, poboljšajte infrastrukturu vode i električne energije u sistemu u Ujmanu. Povezivanjem dostavljenih podataka i kontrola sa KOSTT sistemom upravljanja energijom, KOSTT će dobiti mogućnosti da uravnoteži opterećenje i upravlja regionalnim cijenama električne energije.

Za hidroelektranu Gazivode/Ujman predviđanja za energetske potrebe, između ostalog, povećala bi prihode planiranjem hidroenergetskih operacija kada su cijene visoke. Potrebni su operativni aranžmani. SCADA podaci mogu se koristiti i za informiranje o planiranju modela elektroenergetskih sistema i za identificiranje potrebnih infrastrukturnih ulaganja koja bi mogla biti potrebna za pružanje isplativijeg operativnog servisa, uz istovremeno povećanje fleksibilnosti potrebne za integriranu obnovljivu energiju.

Provedba riječne komisije i procjena usluga. Osnovati komisiju za rijeku Ibar koja će podržavati operacije regionalnih aktera i koordinirati riječne operacije. Riječna komisija podržala bi rasprave između stranaka o opcijama upravljanja vodnim resursima, uključujući poduzimanje radnji strana da direktno utiču na vodosnabdijevanje i riječne usluge obje strane.

Zbog toga su SAD izjavile da su revidirale devet prekograničnih riječnih sporazuma u Evropi. Prema SAD-u, nijedan od ovih evropskih sporazuma ne pokriva regionalne izazove rijeke Ibar. Zbog toga je predložio tehničku koordinaciju koja se odvija na rijeci Columbia, na osnovu Ugovora između SAD-a i Kanade.

Go to TOP