PAK sa važnom najavom preduzećima o plaćanju kazni (oslobađanje od kamati)

Poreska uprava Kosova (PAK) obavestila je poreske obveznike da imaju rok do 30. juna da plate osnovni porez i kamate kako bi imali koristi od plaćanja penala. Putem saopštenja za štampu PAK-a najavljuje da se “uklanjaju kazne za sve porezne obveznike koji izvrše potpunu uplatu osnovnog poreza (glavnice) i kamata.”

Prema PAK-u, sva fizička i pravna lica koja imaju neplaćene poreske obaveze prema PAK-u, za sva razdoblja i vrste poreza / doprinosa, mogu imati koristi od oproštaja penala, pod uslovom da ista izvrše punu uplatu osnovnog poreza (glavnice) i kamate do 30. juna 2021.

Stoga će se ukidanje kazni izvršiti za sve porezne obveznike ako:

• Poreski obveznici plaćaju paušalno osnovni porez (glavnicu) i kamate;
• Poreski obveznici sklapaju ugovore sa PAK-om za plaćanje na rate;
• Poreski obveznici su u dogovoru sa PAK-om i plaćaju osnovni porez (glavnicu) i kamate.

“Samo će poreski obveznici koji iskoriste ovu priliku i ispune traženu obavezu u zakonskom roku do 30. juna 2021. godine imati koristi od oproštaja penala”, navodi se u izjavi.

Ukidanje kazni za poreske obveznike koji plaćaju osnovni porez (glavnicu) i kamate, za sva razdoblja i vrste poreza / doprinosa, PAK će izvršiti automatski, tako da poreski obveznik nije dužan da podnese zahtev za ukidanje penala.

Go to TOP